DUDOK GAAT OP DE SCHOP

De stemmen zijn geteld. Het college van burgemeester en wethouders zal op basis van de uitslag van zowel de publieksstemming als het oordeel van de vakjury eind november een besluit nemen welk ontwerp voor Dudok aan het Diep verder zal worden uitgewerkt.

De uitslag wordt bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen van de gemeente Groningen.