Gelukkig op de Grote Markt?! Ruimte voor jou tijdens Let’s Gro 2018

Hoe gaat de Grote Markt er in de toekomst uit zien? Wat is er al gebeurd in de binnenstad en wat volgt nog? Deze en andere onderwerpen staan tijdens Let’s Gro centraal in het ruimte voor jou-paviljoen, midden op de Grote Markt. Ga kijken, informeer jezelf en denk mee over komende projecten. De ruimte is ook van jou! Let’s Gro vindt plaats van 31 oktober tot en met 3 november 2018.

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls via tientallen projecten onder de noemer ‘ruimte voor jou’. Met als doel een aantrekkelijke ,toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Voor jong en oud voor iedereen.

Wat voor plein wordt de Grote Markt?
In het midden van de Grote Markt staat tijdens Let’s Gro een grote roze kubus. Thema is daar de toekomst van de Grote Markt. Gelukkig op de Grote Markt?! Als straks de bussen er niet mee over heen rijden, hebben we de ruimte om er een echt mooi plein van te maken. Samen met jou. Willen we van deze huiskamer van de stad een geweldige verblijfsplek maken, met extra groen, water en zitgelegenheden? Of toch vooral een evenementenplein? Of een mix, zeg het maar! Denk je mee? Laat horen wat jij belangrijk vindt. Kom binnen en laat je inspireren.

Tientallen andere binnenstadsprojecten
In de vier glazen containers om de Grote Markt-kubus heen gaat het over afgeronde, lopende en toekomstige binnenstads-projecten. Denk aan de vernieuwde Brugstraat, de Kattenbrug en de Diepenring en aan te pakken straten als Ebbingestraat, Oosterstraat, Zuiderdiep en nog veel meer! Het doel is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige, bereikbare en natuurlijk duurzame binnenstad. Voor jong en oud, voor iedereen.

En nog veel meer…
Ook andere binnenstadsthema’s zoals wonen, economie, mobiliteit en leefbaarheid passeren de revue. En de binnenstad staat niet op zichzelf. Daarom tonen we ook doorkijkjes naar andere belangrijke ontwikkelingen: Suikerfabriekterrein, Zernike, Eemskanaalzone/Meerstad en de Spoorzone bij het Hoofdstation.

Gedurende Let’s Gro rijdt de pendelbus de ‘Pointerroute’. Elk heel uur vertrekt de pendelbus vanaf de roze schep op de Grote Markt, langs lopende projecten in de binnenstad van Groningen. Projectleiders rijden mee om een toelichting te geven.