Persbericht – concept-inrichtingsplan Grote Markt (september 2021)