Persbericht Inrichtingsplan Grote Markt gereed (november 2021)