Binnenstadcafé over Brugstraat en Kattenbrug

Op maandag 27 november was er weer een Binnenstadcafé in de hal van het gemeentekantoor aan het Zuiderdiep. In totaal zo rond de 150 mensen informeerden zich daar over de stand van zaken van een aantal herinrichtingsprojecten.
Wat betreft de westzijde van de binnenstad ging het daarbij om de actuele plannen voor de Brugstraat, Abrug en Munnekeholm (definitief ontwerp). Ook de aanpak van westzijde van Zuiderdiep/Minerva, Reitemakersrijge, Kleine der A, Hoge der A en de kruising Westerhavenstraat/Pottenbakkersrijge waren onderwerp van gesprek, evenals de eerste schetsen voor het pleintje voor de Akerk.
Ook de eerste ontwerpen voor de nieuwe Kattenbrug en omgeving aan de oostzijde van de binnenstad waren een thema tijdens het Binnenstadcafé. Betrokken specialisten lichtten de plannen toe en gingen met de bezoekers in gesprek. Veel aandacht ging uit naar de aanpak van het verkeer, parkeren en rijroutes ter plaatse.