persbericht concept inrichtingsplan ABM – 3 mei 2017