26-09-2022 De wethouders Wijnja en van Niejenhuis leggen samen de eerste steen tussen beide markten (5)