Privacy statement

Ruimte voor jou verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. Ruimte voor jou houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar info@ruimtevoorjou.groningen.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: naam, geboortedatum, woonadres en woonplaats.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen dienen enkel een doel. Wanneer er een naam en e-mailadres worden ingevuld op de website worden deze opgeslagen, enkel om te kunnen reageren op het ingevulde contactformulier.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.

Gegevens Waar hebben wij ze voor nodig?
Voor- en achternaam Deze zijn nodig voor zowel contactmomenten als bezorgingen.
E-mailadres Het e-mailadres is nodig voor het e-mailcontact dat we hebben. Hieronder vallen de bevestigingsmail en de reactie op het ingevulde contactformulier.

We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Reactie op het contactformulier Wanneer het contactformulier is ingevuld wordt hier een bevestigingsmail van gestuurd. Er zal na het invullen van het contactformulier zo snel mogelijk worden gereageerd op de ingevulde vraag.

Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 16 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon die de bestelling plaatst wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Als je een mail stuurt naar info@ruimtevoorjou.groningen.nl dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies
Ruimte voor jou maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens
Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar: info@ruimtevoorjou.groningen.nl.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld in het contactformulier worden 30 dagen na het invullen verwijderd uit ons systeem.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?
Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met het bedrijf dat onze webshop onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens. Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties. Verder zullen we persoonsgegevens nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.