10. Nieuwe Centrumhalte West

(gereed 2017)

Bijgewerkt op 13 april 2021

Onderdeel van de nieuwe busroute is de nieuwe centrumhalte West op de kruising Westerhaven/Aweg. Bij het ontwerp van deze centrumhalte is expliciet gekozen voor een inrichting die gericht is op verblijf en op het verlagen van snelheden. Hiervoor moet het rijdende verkeer zich aanpassen aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemer: de voetganger. Daarnaast is in het ontwerp ook gekozen voor een inrichting waarbij bussen vlot kunnen halteren en veilig zonder veel belemmeringen hun route kunnen rijden. In 2019 is het gebruik van de nieuwe centrumhalte en de aansluiting op de Astraat geëvalueerd, mat name op het aspect toegankelijkheid. De realisatie van een zebra bij de Westersingel is niet noodzakelijk, mits de looproute via de zuidkant wordt gewaarborgd. De centrumhalte is inmiddels gerealiseerd.

Maatregelen tegen trillingen 
In de omgeving van de bushalte bij de Westerhaven wordt een aantal maatregelen uitgevoerd om overlast van trillingen te voorkomen. Zo worden er op een aantal plekken schermen in de ondergrond geplaatst die de trillingen absorberen. Daarnaast wordt een deel van de Westersingel versmald om het in de toekomst makkelijker te maken om de straat over te steken.

Tijdens een digitale bewonersavond zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de maatregelen. De presentatie voor de bewonersavond kun je hier teruglezen. Daarnaast is het tot 1 mei nog mogelijk om op de maatregelen te reageren of hier vragen over te stellen door te mailen naar binnenstad@groningen.nl.

 

10. Nieuwe Centrumhalte West

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Tijdlijn

Hieronder ziet u een tijdlijn waarbij per datum de actie wordt uitgelegd.

 • Na zomer 2017

  Start werkzaamheden nieuwe inrichting Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Medio 2017

  Bussen en overige verkeer gaan nieuwe route rijden.

 • April 2017

  Besluit college definitief ontwerp Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Voorjaar 2017

  Start werkzaamheden busroute binnenstad west

 • Voorjaar 2017

  Inspraaktraject wijziging busdienstregeling

 • Februari 2017

  Besluit gemeenteraad inrichtingsplan Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • December 2016

  Besluit college inrichtingsplan Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Najaar 2016

  Binnenstadcafé over inrichting Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • November 2016

  Besluit college definitief ontwerp busroute binnenstad west

 • Juni 2016

  Besluit gemeenteraad inrichtingsplan busroute binnenstad west

Veelgestelde vragen

 • Wat verandert in het gebied?

  Fase 1: nieuwe busroute

  – aanleg centrumbushalte West (hoek Aweg/Westerhaven)
  – busroute langs Westerhaven
  – parallelweg langs Westerhaven in zuidelijke richting voor auto en fiets
  – nieuwe indeling kruispunt Eendrachtsbrug
  – snellere doorstroming verkeer
  – aanpassen bocht Abel Tasmanplein
  – vrije busbaan Emmabrug

  Fase 2: aanpassing Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Wat betekent dat voor de auto?

  Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven zal straks via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan. De kruising Eendrachtsbrug wordt overzichtelijker. Dit gebeurt door het aantal (afslaande) bewegingen op deze kruising te verminderen. Dat heeft een gunstig effect op de doorstroming voor bus én auto.

  Autoverkeer in zuidelijke richting (ook naar parkeergarage Westerhaven) gaat vanuit noordelijke richting via de parallelweg Westerhaven naast de busbaan.

  De entree van de parkeergarage is vanaf de parallelweg, dus vanuit noordzijde Westerhaven.

  Uitgaand verkeer uit de parkeergarage gaat linksaf richting Eendrachtskade noordzijde.

  Fietsers richting zuid rijden met de auto op de parallelweg Westerhaven. Fietsers richting noord hebben een aparte fietsstrook.

  Langs de parallelweg vindt laden en lossen plaats en is ruimte voor gehandicaptenparkeren en fietsparkeren.

 • Wat is de nieuwe busroute?

  De nieuwe busroute is langs de Westerhaven-Eeldersingel-Zuiderdiep-Hoofdstation. Daardoor krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte in de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm. De Westerhaven krijgt een vrije busbaan. De bussen rijden straks vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe Centrumhalte West naar de Westerhaven. Via de Eeldersingel, Emmabrug en Stationsweg gaan ze weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation.

  De Westerhaven en het Gedempte Zuiderdiep worden de belangrijkste westelijke haltes voor busreizigers

 • De bus rijdt niet meer de oude binnenstadsroute, ik ben slecht ter been, hoe kom ik daar?

  De gemeente gaat twee jaar experimenteren met alternatief vervoer. Bijvoorbeeld met een elektrisch busje. Omdat het nieuw is, wordt eerst gekeken wat het beste is. Het nieuwe vervoer is beschikbaar als de bussen de andere route gaan rijden. Dit is medio 2017. Het eerste jaar gaat de route van het alternatief vervoer via Westerhaven-Akerkhof-Gedempte Zuiderdiep. Kinderwagens, rollators of opklapbare rolstoelen kunnen mee.

 • Waarom zijn de veranderingen nodig?

  Het wordt steeds drukker in de van oudsher middeleeuwse binnenstad. We willen daarom de komende jaren slimmer met de beschikbare ruimte om gaan. Het centrum moet een gebied blijven waar het goed toeven is. Daarom krijgen voetgangers en fietsers méér ruimte. Om die reden gaan we verschillende straten en pleinen herinrichten: het voetgangersgebied wordt zo’n 20 % groter. En daarom maken we de keuze om de bus via andere rou­tes – niet meer door de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm – te laten rijden.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.