12. Nieuwe route autoverkeer West

(gereed 2017)

De (parkeer)route rond de binnenstad is in 2017 verlegd naar de Eendrachtskade/Aweg. Dit komt doordat de nieuwe busroute vanaf september 2017 over de Westerhaven gaat. De kruisingen Westersingel/Astraat, de nieuwe centrumhalte, kruising Hoendiep/ Eendrachtskade/Aweg en de Eendrachtskade/Westerhaven zijn daarom aangepast. Met oog voor de voetganger, fiets, bus en de autobereikbaarheid. Zowel voor woningen als bedrijven. Uitgangspunt hierbij is de verkeerssituatie na de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Het waarborgen van de doorstroming op deze route voor auto en bus in de eerste jaren, tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg, is een opgave op stedelijke schaal die ligt bij Groningen Bereikbaar.

 

12. Nieuwe route autoverkeer West

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Tijdlijn

Hieronder ziet u een tijdlijn waarbij per datum de actie wordt uitgelegd.

 • Na zomer 2017

  Start werkzaamheden nieuwe inrichting Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Medio 2017

  Bussen en overige verkeer gaan nieuwe route rijden.

 • April 2017

  Besluit college definitief ontwerp Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Voorjaar 2017

  Start werkzaamheden busroute binnenstad west

 • Voorjaar 2017

  Inspraaktraject wijziging busdienstregeling

 • Februari 2017

  Besluit gemeenteraad inrichtingsplan Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • December 2016

  Besluit college inrichtingsplan Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Najaar 2016

  Binnenstadcafé over inrichting Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • November 2016

  Besluit college definitief ontwerp busroute binnenstad west

 • Juni 2016

  Besluit gemeenteraad inrichtingsplan busroute binnenstad west

Veel gestelde vragen

 • Wat verandert in het gebied?

  Fase 1: nieuwe busroute

  – aanleg centrumbushalte West (hoek Aweg/Westerhaven)
  – busroute langs Westerhaven
  – parallelweg langs Westerhaven in zuidelijke richting voor auto en fiets
  – nieuwe indeling kruispunt Eendrachtsbrug
  – snellere doorstroming verkeer
  – aanpassen bocht Abel Tasmanplein
  – vrije busbaan Emmabrug

  Fase 2: aanpassing Astraat/Brugstraat/Munnekeholm

 • Wat betekent dat voor de auto?

  Autoverkeer vanaf de Eeldersingel richting Westerhaven zal straks via Eendrachtskade en Hoendiepskade gaan. De kruising Eendrachtsbrug wordt overzichtelijker. Dit gebeurt door het aantal (afslaande) bewegingen op deze kruising te verminderen. Dat heeft een gunstig effect op de doorstroming voor bus én auto.

  Autoverkeer in zuidelijke richting (ook naar parkeergarage Westerhaven) gaat vanuit noordelijke richting via de parallelweg Westerhaven naast de busbaan.

  De entree van de parkeergarage is vanaf de parallelweg, dus vanuit noordzijde Westerhaven.

  Uitgaand verkeer uit de parkeergarage gaat linksaf richting Eendrachtskade noordzijde.

  Fietsers richting zuid rijden met de auto op de parallelweg Westerhaven. Fietsers richting noord hebben een aparte fietsstrook.

  Langs de parallelweg vindt laden en lossen plaats en is ruimte voor gehandicaptenparkeren en fietsparkeren.

 • Wat is de nieuwe busroute?

  De nieuwe busroute is langs de Westerhaven-Eeldersingel-Zuiderdiep-Hoofdstation. Daardoor krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte in de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm. De Westerhaven krijgt een vrije busbaan. De bussen rijden straks vanaf de Westersingel of Hoendiepskade via de nieuwe Centrumhalte West naar de Westerhaven. Via de Eeldersingel, Emmabrug en Stationsweg gaan ze weer via het Gedempte Zuiderdiep en de Herebrug naar het busstation.

  De Westerhaven en het Gedempte Zuiderdiep worden de belangrijkste westelijke haltes voor busreizigers.

 • De bus rijdt niet meer de oude binnenstadsroute, ik ben slecht ter been, hoe kom ik daar?

  De gemeente gaat twee jaar experimenteren met alternatief vervoer. Bijvoorbeeld met een elektrisch busje. Omdat het nieuw is, wordt eerst gekeken wat het beste is. Het nieuwe vervoer is beschikbaar als de bussen de andere route gaan rijden. Dit is medio 2017. Het eerste jaar gaat de route van het alternatief vervoer via Westerhaven-Akerkhof-Gedempte Zuiderdiep. Kinderwagens, rollators of opklapbare rolstoelen kunnen mee.

 • Waarom zijn de veranderingen nodig?

  Het wordt steeds drukker in de van oudsher middeleeuwse binnenstad. We willen daarom de komende jaren slimmer met de beschikbare ruimte om gaan. Het centrum moet een gebied blijven waar het goed toeven is. Daarom krijgen voetgangers en fietsers méér ruimte. Om die reden gaan we verschillende straten en pleinen herinrichten: het voetgangersgebied wordt zo’n 20 % groter. En daarom maken we de keuze om de bus via andere rou­tes – niet meer door de Astraat/Brugstraat/Munnekeholm – te laten rijden.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.