20. Verbeteren aanlooproute vanaf Sontplein

(gereed 2021)

Doel van het project is om de aanlooproute vanaf het Sontplein naar de binnenstad te verbeteren. De te nemen maatregelen moeten leiden tot een betere aansluiting tussen het gebied bij het Damsterdiep, Sontplein/IKEA en het stadshart (via Steentilstraat/Oosterstraat). De schakelpunten op deze route worden stuk voor stuk na elkaar aangepakt. Hierbij gaat het om:

 1. het verkeersknelpunt bij het Schuitendiep/Steentilbrug;
 2. de aanleg van de nieuwe brug bij het Kattendiep;
 3. de herinrichting van de looproute Oosterkade

Een nieuwe fiets-/voetgangersbrug over het Eemskanaal in samenhang met ontwikkeling Stadshavens. Geplande realisatie van de fietsvoetgangersbrug: 2023/2024

 

Bijgewerkt op 8 april 2021

Verhuizing van ’t Pannekoekschip naar noordzijde Oosterhaven

Het Pannekoekschip gaat verhuizen. De ondernemers van ’t Pannekoekschip hebben samen met de gemeente naar een nieuwe locatie gezocht. Hiervoor is nu nadrukkelijk een plek aan de noordzijde van de Oosterhaven in beeld (zie het kaartje hieronder).

Op deze nieuwe locatie willen de ondernemers van ’t Pannekoekschip hun intrek nemen in een nieuw schip: de Johanna. Dit schip is iets groter dan het huidige schip, heeft een modernere inventaris en een verzonken terras op het dek.

Voordat ’t Pannekoekschip kan gaan verhuizen, moet er nog veel gebeuren. Zo moeten er nog diverse vergunningen worden aangevraagd, komen er nog mogelijkheden voor zienswijzen en zal ’t Pannekoekschip een aantal aanpassingen moeten doen om hun schip op een goede wijze te kunnen afmeren en exploiteren.

Omwonenden van Oosterhaven/Oosterkade zijn per brief op de hoogte gesteld van de komst van het schip. Lees hier de brief die zij hebben ontvangen.

Nieuwe locatie ’t Pannekoekschip

Nieuwe locatie ’t Pannekoekschip

Nieuwe schip: De Johanna

20. Verbeteren aanlooproute vanaf Sontplein

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 20. Verbeteren aanlooproute vanaf Sontplein

Veelgestelde vragen

 • Waarom wil ‘t Pannekoekschip eigenlijk naar een andere plek?

  De ondernemers van ’t Pannekoekschip hebben te kennen gegeven hun activiteiten te willen voortzetten op een ander schip. Mede door de komst van de Kattenbrug is die lang gekoesterde wens recent in een stroomversnelling gekomen. De ondernemers hadden al langere tijd het idee om het Pannekoekschip door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken, maar dan wel op een iets groter en moderner schip. Dit schip, de Johanna, hebben ze al een tijd in hun bezit en werd als Pannekoekschip ingezet in Almere Haven. Het nieuwe schip kan alleen niet afmeren op de huidige locatie aan het Schuitendiep, want door de vaste bruggen kan het hier niet komen.

 • Hoe ziet het nieuwe schip eruit?

  Het nieuwe schip is 50 meter lang. Een driemaster uit het begin van de vorige eeuw. Op het dek is een (verzonken) terras, met 62 zitplaatsen. Binnen zijn ca 150 zitplaatsen. Er komt geen terras op de kade.

  Pannenkoekschip Johanna: 50 x 6,6m, met terras op het dek

 • Wat gebeurt er met het oude schip?

  Het huidige schip aan het Schuitendiep is nu eerst 7 meter opgeschoven. Dit is tijdelijk ten behoeve van de bouw van de Kattenbrug. Het schip wordt door de gemeente opgekocht. Het ligt in een soort ponton en kan niet varen. Als een vergunning is verleend om het andere schip in de Oosterhaven te laten aanmeren, zal het huidige schip aan het Schuitendiep worden gesloopt. Echter, voordat we tot sloop overgaan volgt nog een verkenning of het schip kan worden behouden en een andere functie kan verkrijgen.

 • Hoe ziet de procedure omtrent het verplaatsen van het pannenkoekschip eruit?

  Er dienen diverse (en gebruikelijke) procedures doorlopen te worden. Zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Daarvoor geldt de zogeheten “uitgebreide voorbereidingsprocedure” waarop ook zienswijzen worden opgevraagd. De onderzoeken en inventarisaties voor de vergunningen worden momenteel gedaan.

  Zodra de gemeente een concept-besluit heeft genomen over deze vergunning, is het mogelijk om hierover een zienswijze in te dienen. In aanvulling op de gebruikelijke werkwijze zal de gemeente, binnen de termijn dat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen, een informatiebijeenkomst houden. De gemeente wil dan graag samen met de ondernemers van ’t Pannekoekschip de plannen toelichten. Hierover worden belanghebbenden nog geïnformeerd. Er komt dus een inspraakmoment, opdat de verschillende belangen kunnen worden afgewogen en de gemeente een definitief besluit kan nemen.

  Afhankelijk van de voortgang van de procedures kan op zijn vroegst in juni een tijdelijke vergunning worden afgegeven. In 2022 volgt als/dan een definitieve vergunning.

 • Waarom is de Oosterhaven de meest geschikte locatie voor het pannenkoekschip?

  Er is gezocht naar een plek in of direct grenzend aan de binnenstad. Er zijn verschillende locaties onderzocht, zoals huidige locatie Schuitendiep, Hoge der Aa (te smal), Werkmanbrug (diverse ruimtelijke ontwikkelingen stationsomgeving/drukke Stationsweg), Winschoterkade bij de blauwe bankjes (nautisch niet mogelijk), midden in de Oosterhaven (nabij Harbour café, gaat ten koste van jachthaven). De voorgestelde locatie biedt in dat perspectief de nodige ruimte, is voor een driemaster als de Johanna een goed passende plek in een juist decor. Dichtbij de Oosterhavenbrug ligt zij nautisch gezien niet in de weg. De locatie past bovendien bij de ontwikkelingen en ambities van het omliggende gebied: Stadshavens, snelle fietsroute, looproute Sontplein-Binnenstad, Damsterdiepgarage.

 • Heeft de bouw van de Kattenbrug ook te maken met de gewenste verplaatsing?

  De link met de Kattenbrug wordt snel gelegd. De voorgenomen bouw hiervan heeft het proces versneld. Wat de gemeente betreft had het bestaande pannenkoekschip prima kunnen functioneren naast de Kattenbrug. Het door de ondernemers gewenste grotere schip kan op de huidige locatie onmogelijk aanleggen, o.a. vanwege de te lage vaste Steentilbrug. Daarom is gezocht naar een andere locatie.

 • De Oosterhaven is gericht op boten die tijdelijk aanmeren. Waarom krijgt het pannenkoekschip dan wel een permanente plek?

  De nieuwe locatie van ’t Pannekoekschip ligt ingeklemd tussen de Jachthaven Oosterhaven en de Oosterhavenbrug. Het valt buiten het gebied dat is aangemerkt als jachthaven, maar de locatie wordt in de zomer wel gebruikt als overloop voor de jachthaven. De jachthaven is functioneel gericht op het tijdelijk aanmeren van boten. Het aanpalende gebied wordt weliswaar als zodanig gebruikt, maar is niet zo aangeduid. In de wintermaanden gebruiken we de locatie nu als overwinteringsplek voor charterschepen. We starten een verkenning op welke wijze we de charterschepen in de winter van dienst kunnen zijn.

 • Zal er straks sprake zijn van enige overlast?

  Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moeten de nodige onderzoeken aangeleverd worden die duidelijk maken of en in welke mate er overlast te verwachten valt door de komst van ’t Pannekoekschip op deze locatie. Hierbij kan gedacht worden aan geluid, geur, maar ook door de toename van toeloop door mensen.

  Naast de vergunningen zullen er ook beperkte aanpassingen nodig zijn om het schip op een goede wijze te kunnen afmeren en exploiteren. Hierbij moet u denken aan nutsvoorzieningen, een extra ondergrondse afvalcontainer en een afmeerconstructie.

 • Ik ben het niet eens met het plan om het pannenkoekschip naar de Oosterhaven te verhuizen. Hoe kan ik hier bezwaar tegen indienen?

  Er dienen diverse (en gebruikelijke) procedures doorlopen te worden. Zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Daarvoor geldt de zogeheten “uitgebreide voorbereidingsprocedure” waarop ook zienswijzen worden opgevraagd. Zodra de gemeente een concept-besluit heeft genomen over deze vergunning, is het mogelijk om hierover een zienswijze in te dienen. De gemeente zal dit concept-besluit dan daartoe via de gebruikelijke kanalen bekend maken.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.