Raadsvoorstel november 2020, herijking kredieten en DO bussen over oost