31. Plan opschonen verkeersborden

(gereed 2023)

Bijgewerkt op 7 december 2020

Op dit moment is er een te grote hoeveelheid aan bebording in de binnenstad. Gevolg is een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld. De sanering betreft de bebording voor alle verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en automobilisten. Vaak kunnen verkeersborden niet zonder verkeersbesluit worden verwijderd. Bovendien is hierbij bezwaar en beroep mogelijk. Hierdoor kan vertraging optreden. Het verwachte resultaat is een substantiële vermindering van borden, waardoor de toegankelijkheid voor de voetganger toeneemt en het straatbeeld netter en vooral ook overzichtelijker en eenduidiger is. Het projectgebied betreft de binnenstad binnen de Diepenring. Voor de dekking van de uitvoering is nog bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk.  

31. Plan opschonen verkeersborden

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 31. Plan opschonen verkeersborden

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.