Aanpak sleetse plekken

Bijgewerkt op 22 november 2021

In de binnenstad hebben we geïnventariseerd welke plekken in kwaliteit achteruit zijn gegaan. Uit de inventarisatie kwamen onder andere de volgende plekken naar voren:

  • Kop van de Herestraat (Herepleintje);
  • Poelestraat/ Peperstraat;
  • Toegang Martinikerkhof vanaf Sint Walburgstraat;
  • Carolieweg;
  • Diverse gangen en stegen;
  • Rodeweeshuisstraat;
  • Papengang.

Op enkele plekken is de situatie door de komst van nieuwe winkels al wel verbeterd, maar de aanpak van de openbare ruimte blijft nodig. Via het dagelijks beheer en de gebiedsgerichte aanpak zijn we in gesprek met ondernemers en willen we de mogelijkheden van maatregelen en financiering verder verkennen.

Aanpak sleetse plekken

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.