Verslag reactie informatiebijeenkomst gebied rond Minerva