34. Toeristische visie binnenstad

(gereed 2017)

Groningen is een plek waar mensen graag verblijven. Het is een stad waar winkelen, eten, drinken, slapen, cultuur, historie en evenementen samensmelten tot één grote beleving. De werkgelegenheid die daarmee samengaat willen we vergroten.  

In 2020 is gewerkt aan de beleidsactualisering van de overnachtingenmarkt op basis van het hotelonderzoek. In 2021 worden de volgende zaken aan de gemeenteraad gepresenteerd :  

  • een nieuwe visie op de overnachtingenmarkt
  • presentaties van horeca- en detailhandelsonderzoeken
  • verkenning kansen economische spin-off zakelijke markt  

Landelijk is de trend gaande dat de term toerisme als te beperkt wordt ervaren en vervangen wordt door vrijetijdseconomie. Het gaat hierbij om de economische potentie van gemeenten voor bezoekers. Het gaat om hoge bestedingen per bezoeker. Het verleiden om langer te verblijven in combinatie met passende arrangementen (per doelgroep) heeft zijn weerslag op de hele regio. De bestedingen per bezoeker zijn het hoogst onder de zakelijke bezoekers, deze nemen nog steeds toe. In 2021 gaan we dan ook een propositie ontwikkelen op de zakelijke markt.  

 

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 34. Toeristische visie binnenstad

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.