37. Inspelen op een veranderend winkellandschap (start 2017)

(gereed 2021)

Het winkellandschap van Groningen maakt de komende jaren een fysieke verandering door. De binnenstad wordt toegankelijker, bussen verdwijnen en aanlooproutes worden heringericht. Samen met de Groningen City Club (GCC) en vastgoedeigenaren willen we onderzoeken hoe we hier actief op kunnen inspelen. De GCC werkt aan de Retailagenda. Dat is een visie op de ontwikkeling van de detailhandel en de bredere binnenstad van Groningen. Via de RetailDeal willen wij ook werk maken van deze Retailagenda. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten, we stellen een actieplan op, maken keuzes in het winkelareaal en stemmen het beleid af in regionaal perspectief. De leegstand van de stad Groningen is één van de laagste van de regio. Vanwege de ontwikkelingen in de detailhandel, bekijken we wat onze gemeentelijke rol moet zijn bij het omvormen van detailhandelsvastgoed.

37. Inspelen op een veranderend winkellandschap (start 2017)

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 37. Inspelen op een veranderend winkellandschap (start 2017)

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.