41. Proeftuin Binnenstadsmonitoring – aanpak smart city

(gereed 2020)

Proeftuin Binnenstadsmonitoring  

In juni 2019 is de Proeftuin Binnenstadsmonitoring gestart. Dit project duurt een jaar. In de Proeftuin Binnenstadsmonitoring meten slimme sensoren fiets- en voetgangersstromen door de Brugstraat en het Akerkhof
Met de resultaten van de verkeersmonitoring wil de gemeente uiteindelijk de openbare ruimte beter benutten en de verkeersveiligheid vergroten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan dynamische verkeersborden of het inzetten van verkeersregelaars die fietsers op drukke momenten langs slimme, alternatieve routes sturen. Daarvoor is het eerst nodig de huidige verkeersstromen te meten.
Waar we vroeger gebruik zouden maken van tellussen of handmatig tellen door personen, maken we nu gebruik van slimme sensoren met camera’s, omdat deze meerdere vervoerstypen kunnen meten, zoals voetgangers, fietsers, maar ook vrachtauto’s of bussen. Daarnaast verkrijgen we een beter en betrouwbaarder beeld van het verkeer op verschillende momenten van de dag. 

 Privacy  

Het systeem waarborgt de privacy. Noodzakelijke maatregelen zijn genomen en zijn getoetst en voldoen aan regelgeving omtrent privacy. De genomen maatregel vindt u terug in de vraag en antwoord hieronder: 

Vraag en antwoord 

Waar zijn de sensoren voor bedoeld? 
Het tellen van fietsers en voetgangers (aantallen en richtingen). 

Hangen er nog meer van deze sensoren en hoeveel? 
Nee, alleen in de Brugstraat en het Akerkhof, totaal 5 sensoren. 

Wordt voldaan aan de privacy wetgeving? 
J
a, er wordt voldaan aan de AVG. 

Hoe lang hangen de sensoren er? 
De Proeftuin duurt een jaar en bestaat uit een inregelperiode en testperiode. Tot juni 2020 blijven de camera’s hangen. 

Worden beelden opgeslagen? 
Ja, alleen gedurende de inregelperiode. Er is in november een inregelperiode en naar verwachting een in maart 2020. In deze inregelperiodes worden in 3 periodes van maximaal 2 uur beelden opgeslagen om het systeem in te regelen (inregelperiode) gedurende een dag, nacht en slechtweer (regen) periode. Ná de inregelperiode worden geen beelden opgeslagen of verzonden via internet. De sensoren verwerken de beelden direct naar aantallen fietsers en voetgangers. Dit gebeurt geautomatiseerd en direct in de sensoren. 

Wat wordt gedaan om de privacy te waarborgen? 

  • Er is een Privacy Impact Assessment uitgevoerd. 
  • Tijdens de inregelperiode hangen er informatieborden om passanten te informeren.
  • Het verzamelde beeldmateriaal tijdens de inregelperiode wordt alleen gebruikt voor het inregelen van het systeem en worden niet gedeeld met anderen. 
  • De verzamelde beelden na de inregelperiode zijn onscherp. De verzamelde beelden tijdens de inregelperiode zijn beveiligd (versleuteld/geinscript) en worden geanonimiseerd door middel van blurren (blokje voor gezichten).
  • Data wordt alleen tijdens de testperiode verzonden, in een beveiligde netwerkomgeving. 
  • Het verzamelde beeldmateriaal wordt na de inregelperiode vernietigd. Daarvoor heeft de leverancier een verwerkingsovereenkomst getekend. 
  • Na de inregelperiode wordt er door de camera geen privacygevoelige informatie verzameld, opgeslagen of verstuurd via internet. 

 

 

 

 

41. Proeftuin Binnenstadsmonitoring – aanpak smart city

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 41. Proeftuin Binnenstadsmonitoring – aanpak smart city

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.