43. Stimuleren wonen voor verschillende doelgroepen

(gereed 2021)

We zien een toenemende interesse in het wonen in en rond de binnenstad. Er is vraag naar nieuwbouw en de verkooptijden zijn kort. Dat verschillende groepen mensen in de binnenstad wonen,  is belangrijk voor een binnenstad in balans. In ‘Wonen in Stad’ (2015) hebben we gekozen voor regulering van kamerverhuur om ruimte voor andere doelgroepen te houden. Zo stimuleren we dat woonvormen voor verschillende doelgroepen worden ontwikkeld. Dit doen we samen met marktpartijen, corporaties en bewoners en we jagen dit aan met de organisatie van de Woonmanifestatie in 2016. We maken voor nieuwe doelgroepen voor gemeentelijk vastgoed dat vrijkomt en we onderzoeken de mogelijkheden om de woonomgeving in de binnenstad beter aan te laten sluiten op wensen van (potentiële) binnenstadsbewoners.

43. Stimuleren wonen voor verschillende doelgroepen

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 43. Stimuleren wonen voor verschillende doelgroepen

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.