45. Experimenten met fiets in voetgangersgebied

(gereed 2021)

Om de grote aantallen fietsers in de binnenstad goed en veilig te laten fietsen, zijn soms creatieve oplossingen nodig. Elke locatie kent zijn eigen problematiek en daarom experimenteren we met oplossingen die het gedrag van fietsers beïnvloeden. We ondersteunen (inter)nationale onderzoeksprojecten en maken samen met onze partners maatregelen en proberen deze uit.  Met bijvoorbeeld de RUG, de Hanzehogeschool en de Hogeschool Leeuwarden testen we wat voor de Groningse situatie werkt en past. De binnenstad is daarvoor een ideale proeftuin.

45. Experimenten met fiets in voetgangersgebied

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.