47. Ontwikkelen handhavingsbeleid

(gereed 2017)

Alleen het aanbieden van voldoende, verschillende stallingsmogelijkheden is niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat de stallingen goed gebruikt worden en de overlast afneemt, is ook handhaving nodig. We ontwikkelen daarom een beleid op basis van een positieve toon en zetten daarbij vooral in op gedragsbeïnvloeding (‘opvoeding’) en veel minder op ‘straffen’. Voorbeelden daarvan zijn het promoten van stallingsmogelijkheden (nieuwe fietsparkeerkaart), het inzetten op gedragscampagnes (zoals Slimme Routes en Alle Richtingen tegelijk Groen) en het inzetten van fietsparkeercoaches op piekmomenten (positieve ervaringen bij de RUG).

47. Ontwikkelen handhavingsbeleid

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.