47. Ontwikkelen handhavingsbeleid fietsparkeren

(gereed 2021)

Bijgewerkt op 7 december 2020

Het alleen aanbieden van voldoende, gedifferentieerde stallingsmogelijkheden is niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat de faciliteiten goed gebruikt worden en de overlast door gestalde fietsen afneemt, is ook handhaving nodig. Er zijn diverse maatregelen genomen:  

  • Promoten van bestaande en nieuwe stallingsmogelijkheden;  
  • Inzetten op gedragscampagnes zoals Doorfietsroutes (voorheen Slimme Routes), Alle Richtingen Tegelijk Groen en Fietsparkeer-campagnes (Flitsteam);
  • Continuering inzet fietsstewards op om fietsers te helpen wat de juiste plek is voor de gestalde fiets;  
  • Handhaving op en rond Nieuwe Markt; 
  • Er is een gebied aangewezen waar een maximale fietsparkeerduur van 4 weken geldt. Hiermee wordt voorkomen dat fietswrakken en achtergelaten fietsen (weesfietsen) onnodig fietsrekken bezet houden. 

47. Ontwikkelen handhavingsbeleid fietsparkeren

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.