48. Andere venstertijden, slimmer handhaven

(gereed 2021)

Doel: In de binnenstad wordt overlast ervaren van logistiek verkeer. Door andere venstertijden in te stellen en beter te handhaven willen we de verduurzaming van stadslogistiek bewerkstelligen en versnellen.

Omschrijving: Per 1 januari 2017 zijn de venstertijden en het ontheffingenbeleid aangepast. Het ochtendvenster is met een uur verlengd tot 12.00 uur en het avondvenster is geschrapt. Het ontheffingenbeleid is strenger geworden en voorzien van een privilegeregel voor Zero Emissie Voertuigen.  In 2019 voeren we een proef uit met camerahandhaving van de venstertijden in de Poele- Peper en Brugstraat. Als deze proef een positief effect heeft op de leefbaarheid in deze gebieden overwegen we het cameratoezicht uit te breiden naar het hele venstergebied. We nemen in de overweging uiteraard ook mee welke kosten dit met zich meebrengt.  In 2019 werken we aan:

  • Onderzoek naar aanpassing venstertijden.
  • Nieuw en aangescherpt ontheffingenbeleid.
  • Onderzoek naar uitbreiding venstertijdengebied

In 2019 ronden we pilot met camerahandhaving af. In 2020 starten we afhankelijk van de bevindingen van de pilot met een aanbestedingstraject voor camerahandhaving in het hele venstertijdengebied.

Status: in uitvoering

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.