56. Actualisatie van de binnenstadsvisie

(gereed 2021)

Bijgewerkt op 26 maart 2021

De gemeente Groningen gaat de komende tijd aan de slag met de actualisatie van de binnenstadsvisie. Hierin staan alle ambities en ideeën om de binnenstad van Groningen in de toekomst bereikbaar, toegankelijk en vooral ook aantrekkelijk te houden.

Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden dat de visie Bestemming Binnenstad (2016) is vastgesteld. In deze periode heeft de wereld niet stilgestaan. De stad is sterk gegroeid, de druk op de openbare ruimte is toegenomen en het winkellandschap is aan het veranderen. Daarnaast heeft natuurlijk ook de coronacrisis een grote impact op de binnenstad, zowel op haar ondernemers als haar bezoekers.

Al deze ontwikkelingen vragen om een actualisatie van de huidige binnenstadsvisie. Dat doen we niet alleen, maar in samenspraak met de gebruikers van de binnenstad. Op deze pagina kon je daarom tot maandag 19 april meepraten over wat jij belangrijk vindt voor de binnenstad. De reacties nemen we (waar dat kan) mee bij de actualisatie. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad rond juli een besluit over de vernieuwde binnenstadsvisie.

Wat hebben we de afgelopen jaren al bereikt in de binnenstad?

Aan de binnenstadsvisie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Deze omvat zo’n 50 projecten, allen met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad voor iedereen.

Ongeveer vijf jaar na de vaststelling van de huidige binnenstadsvisie zijn we halverwege het uitvoeringsprogramma. Gedurende de eerst helft ging het met name om de aanpak van de verschillende straten en plekken aan de westzijde van de binnenstad: bijvoorbeeld de nieuwe Centrumhalte West op de A-weg, de herinrichting van de A-straat, Brugstraat en Munnekeholm en recent de oplevering van de nieuwe zitplekken bij het A-kerkhof. Ook werd er gewerkt aan de plannen voor Dudok, de Diepenring, de Kattenbrug en een nieuwe busroute over Oost met bushaltes bij de Stadsschouwburg en het Provinciehuis.

Wat staat er nog op de planning?
Met de tweede helft in het vizier richten we ons nu met name op de aanpak van de Grote Markt. Als de bussen daar eind 2021 zijn verdwenen, kan het asfalt eruit en wordt het plein opnieuw ingericht. Aansluitend worden straten als de Oosterstraat, Gelkingestraat, Oude Ebbingestraat, Kwinkenplein en Vismarkt heringericht. Ook gaan we aan de slag met de Rodeweeshuisstraat en de bushaltes aan het Zuiderdiep en lopen er projecten op het gebied van stadsdistributie, fietsparkeren en de vervanging van de gele steentjes.

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.