Bijlage bij raadsvoorstel september 2017 – schetsen dd maart 2017