Leidraad voor de openbare ruimte van de binnenstad van Groningen

Bijgewerkt op 3 december 2020

In de binnenstad van Groningen staat veel te gebeuren. De komende jaren werkt de gemeente binnen het programma ‘Ruimte voor jou’ aan het verder vormgeven van onze binnenstad. Leidraad hierbij is het document Nieuwe Stadsruimtes.

De schaarse ruimte in de binnenstad vraagt om heldere afwegingen bij de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om terrassen, groen, fietsvakken, distributie en speelvoorzieningen. Het document Nieuwe Stadsruimtes – vastgesteld door de gemeenteraad in het najaar van 2017 – helpt als inrichtingsleidraad ervoor te zorgen dat er voldoende eenheid in de binnenstad blijft. Het bevat inrichtingsprincipes per type straat of plein. Deze vormen de basis voor de wijze waarop straten kunnen worden heringericht, in samenspraak met de omgeving en andere belanghebbenden. Ook geeft het document richting aan de manier waarop thema’s als toegankelijkheid, duurzaamheid en bijvoorbeeld water een plek kunnen krijgen in de openbare ruimte. Verder geeft Nieuwe Stadsruimtes suggesties voor het proces om samen met de omgeving tot herinrichting te komen en bevat het document een aantal voorbeelduitwerkingen ter inspiratie.

De basis voor het document is de visie Bestemming Binnenstad uit 2016, dat zich richt op een binnenstad die ook in de toekomst aantrekkelijk, bereikbaar en toegankelijk is.

 

Leidraad voor de openbare ruimte van de binnenstad van Groningen

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen Leidraad voor de openbare ruimte van de binnenstad van Groningen

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.