’t Pannekoekschip

Het Pannekoekschip wil graag verhuizen. De ondernemers van ’t Pannekoekschip hebben samen met de gemeente naar een nieuwe locatie gezocht. De meest geschikte locatie is een plek aan de noordzijde van de Oosterhaven (zie het kaartje hieronder). Op deze nieuwe locatie willen de ondernemers van ’t Pannekoekschip hun intrek nemen in een nieuw schip: de Johanna. Dit schip is groter dan het huidige schip, heeft een modernere inventaris en een verzonken terras op het dek.

Omgevingsvergunning
Voor het verplaatsen van het bedrijf ’t Pannekoekschip zijn verschillende vergunningen nodig, waaronder een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) in april 2022 goedgekeurd door het publiceren van het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen (bezwaren) ingediend. Deze zienswijzen zijn opgenomen in een zienswijzennota. De zienswijzen zijn meegenomen in de afweging voor het definitieve besluit over de omgevingsvergunning.

’t Pannekoekschip

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.