11. Alternatief vervoer west

(gereed 2019)

Bijgewerkt op 26 januari 2021

In 2016 heeft de raad de visie ‘Bestemming Binnenstad’ vastgesteld. In de inspraak en het politieke debat rond de besluitvorming over de visie, is veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de stad voor busreizigers. Op basis van de inspraak, het debat en een verkennende studie heeft het college toegezegd dat er een vorm van alternatief vervoer in de binnenstad komt, in aanvulling op het openbaar vervoer. De afgelopen twee jaren zijn er twee pilots geweest voor het alternatief vervoer binnenstad: een pilot met een korte route aan de westzijde van de binnenstad en een pilot met een grotere route die onder meer ook op de Grote Markt kwam.   

We hebben het gebruik van het alternatief vervoer Binnenstad geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat het gebruik van de pendelbus weliswaar is gestegen ten opzichte van de pilot met de kortere route, maar dat de halte waarvoor het vervoer in feite bedoeld is, maar marginaal gebruikt wordt. Het gaat hierbij om de halte A-Kerkhof, waar gemiddeld zo’n 2 tot 3 passagiers per dag uit- of opstappen. Gelet op dit geringe gebruik en de forse kosten voor het instandhouden van het alternatieve vervoer heeft het college besloten om de pilot vanaf 1 oktober 2019 te staken en nader onderzoek te doen naar geschikte vormen van vervoer als alternatief voor het verdwijnen van de bussen van de Grote Markt. Met dit besluit volgt het college tevens een advies met dezelfde strekking op van de werkgroep Toegankelijk Groningen. In de raadscie beheer en verkeer van oktober 2019 heeft het college toegezegd elk half de jaar te informeren over de voortgang van het nieuwe onderzoek. 

11. Alternatief vervoer west

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.