Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Stoep vrij, iedereen blij

Snel naar

Herwinnen van de openbare ruimte

In de gemeente Groningen wordt de stoep steeds vaker gebruikt voor onder andere terrassen, reclameborden, laden en lossen en voor het parkeren van (bedrijfs-)fietsen. Hierdoor moeten voetgangers soms uitwijken naar de drukke rijbaan. Ook wordt de doorgang voor hulpdiensten regelmatig geblokkeerd. Dit kan beter. Daarom is de gemeente Groningen op 1 februari 2023 gestart met de campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’. Met deze campagne wil de gemeente Groningen samen met ondernemers, bewoners en bezoekers aan de slag met het vrijmaken van de stoep. Zo kan iedereen veilig en met veel plezier naar onze mooie stad (blijven) komen.

Onderdelen campagne

De campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’ richt zich op terrassen, uitstallingen, laden en lossen, fietsparkeren en bedrijfsfietsen en -voertuigen. Hieronder staat een beschrijving van de regels die voor deze thema’s zijn opgesteld om de stoep vrij en toegankelijk te houden.

Uw medewerking is belangrijk

Door ons aan de regels te houden, zorgen we ervoor dat iedereen met veel plezier naar onze mooie stad kan (blijven) komen. Houdt u er rekening mee dat de gemeente op enig moment over zal gaan tot handhaving. Dit vindt gebiedsgericht plaats. Per gebied wordt gekeken naar terrassen, uitstallingen, laden en lossen, fietsparkeren en bedrijfsvoertuigen. Let hier dus goed op. Zo zorgen we samen voor de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad, en voorkomt u beboeting of verwijdering van obstakels.

Onderdeel van de aanpak van de binnenstad

De campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’ is onderdeel van het binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou – aanpak binnenstad 050. Dit binnenstadsprogramma omvat zo’n 50 projecten, alle met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Meer informatie over het binnenstadsprogramma vindt u op ruimtevoorjou.groningen.nl.

Veel gestelde vragen

Het vergunde terrasgebied is onderdeel van, en staat weergegeven op, de verkregen terrasvergunning. In sommige gevallen is de ruimte waarbinnen het terras mag staan fysiek gemarkeerd door ijzeren ijkpunten in de bestrating. Op de digitale terrassenkaart kunt u de vergunde omtrekken van de terrassen vinden.

In de binnenstad mag een fiets geparkeerd worden in een vak, rek of stalling. De fiets staat veilig en droog in fietsenstalling Grote Markt of Nieuwe Markt (bij het Forum) of bij Centraal Station.

Binnen het centrum is uitstallen zonder vergunning verboden bij de Grote Markt, Herestraat, Guldenstraat, Waagstraat, Vismarkt (noordzijde) en de noordzijde van het A-kerkhof.

Bedrijfsvoertuigen mogen elke dag tussen 05.00 en 12.00 uur de binnenstad in om te laden en lossen. Dat betreft het gebied binnen de Diepenring, plus winkelgebied Westerhaven en de aangrenzende Sledemennerbuurt. Op alle andere tijden is een ontheffing nodig. Dit zogenaamde venstertijdengebied is niet van toepassing personenauto’s.

Via deze link kan een ontheffing digitaal worden aangevraagd (en afgerekend) worden. Aan de hand van een kentekennummer kunt u dit voor zowel uzelf als voor een derde partij/persoon regelen. Er is keuze tussen een incidentele en een jaarlijkse ontheffing.

Ja, in uitzonderlijke gevallen kan er een ontheffing worden verleend.

Bibliotheek

Ik heb een vraag