aanpak binnenstad 050

Welkom bij binnenstad 050 - ruimte voor jou

De binnenstad van Groningen krijgt een forse impuls: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, aantrekkelijker én goed bereikbaar. Dit omvangrijke proces startte in 2015 en zal duren tot ergens midden jaren ’20.

Het is de afgelopen jaren steeds drukker geworden in de van oudsher middeleeuwse binnenstad. Daarom moeten we slimmer met de beschikbare ruimte om gaan. Dit doen we via tientallen projecten onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou. Het doel is een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Voor jong en oud, voor iedereen. Deze site informeert je over alle projecten van Ruimte voor Jou.

De projecten

Na twee jaar voorbereiding en planontwikkeling zijn de eerste projecten vanaf 2017 in uitvoering gekomen. Daarbij ging het allereerst om de aanpak van verschillende straten en plekken aan de westzijde van binnenstad: bijvoorbeeld de nieuwe Centrumhalte West op de Aweg, de herinrichting van Astraat, Brugstraat, Munnekeholm en het Hoge der A. Aan de oostzijde van de binnenstad werd ondertussen ook gewerkt aan plannen voor de Diepenring, de Kattenbrug, de centrumhalte Oost bij de Stadsschouwburg en de Sint Jansstraat. Deze zijn al voor een deel uitgevoerd. Heel belangrijk is vervolgens ook de aanpak van de Grote Markt. Als de bussen er eind 2021 zijn verdwenen, kan het asfalt eruit en wordt het plein opnieuw ingericht. Aansluitend zullen straten als de Oosterstraat, Gelkingestraat, Oude Ebbingestraat, Kwinkenplein en Vismarkt worden heringericht. Ondertussen lopen er ook projecten op het gebied van stadsdistributie, beter fietsparkeren, vervanging van de gele steentjes en de algemene bereikbaarheid.  Alles vanuit de wens en noodzaak om op een aantrekkelijke manier ruimte voor jou te maken.

Actualisatie

In de loop van 2021 actualiseren we het totale binnenstadsprogramma. Welke projecten verdienen extra prioriteit of aanpassing? Welke projecten kunnen wellicht wat in de tijd worden opgeschoven? Zijn er inmiddels nieuwe projecten bijgekomen? De gemeenteraad neemt daarover naar verwachting rond juni een besluit.
Duidelijk is in elk geval dat er bij de binnenstadsaanpak een aantal speerpunten onverminderd centraal (blijven) staan: het herwinnen van de openbare ruimte, beter fietsparkeren, de aandacht voor vergroening, het tegengaan van leegstand in winkelstraten en het zoeken naar een juiste functiemix en aandacht voor de bronpunten, zeg maar de entrees naar de binnenstad.

Bekijk alle projecten hier. Schuif met de muis over de tijdlijn om te zien welke projecten wanneer plaatsvinden.

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022

ik heb een vraag