Stoep vrij, iedereen blij

Herwinnen van de openbare ruimte

In de gemeente Groningen wordt de stoep steeds vaker gebruikt voor onder andere terrassen, reclameborden, laden en lossen en voor het parkeren van (bedrijfs-)fietsen. Hierdoor moeten voetgangers soms uitwijken naar de drukke rijbaan. Ook wordt de doorgang voor hulpdiensten regelmatig geblokkeerd. Dit kan beter. Daarom is de gemeente Groningen op 1 februari 2023 gestart met de campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’. Met deze campagne wil de gemeente Groningen samen met ondernemers, bewoners en bezoekers aan de slag met het vrijmaken van de stoep. Zo kan iedereen veilig en met veel plezier naar onze mooie stad (blijven) komen.

De campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’ richt zich op terrassen, uitstallingen, laden en lossen, fietsparkeren en bedrijfsfietsen en -voertuigen. Hieronder staat een beschrijving van de regels die voor deze thema’s zijn opgesteld om de stoep vrij en toegankelijk te houden.

Onderdelen campagne

Terrassen

De vele gezellige terrassen in de stad maken het bezoek aan de binnenstad van Groningen leuker. Dit is zolang voorbijgangers de stoep rondom de terrassen makkelijk kunnen passeren. Voor elk terras geldt daarom een maximale grootte. Deze grootte staat vermeld in de vergunning voor het terras. Wanneer het terras groter is dan de vergunde omtrek, kan hierop worden gehandhaafd.

Benieuwd naar de omvang van een terras? Bekijk dan hier de terrassenkaart.

Klik hier voor meer informatie over het terrassenbeleid

Uitstallingen en reclameborden

Winkels en bedrijven hebben vaak uitstallingen of reclameborden voor hun pand staan om hun goederen aan te prijzen. Om te voorkomen dat bezoekers om de uitstallingen heen moeten slalommen, is afgesproken dat winkels in de binnenstad tot 50 cm van de gevel mogen uitstallen. Voor winkels buiten de binnenstad is dit 100 cm vanaf de gevel. Wel zijn er een aantal uitzonderingen. Dit zijn bijvoorbeeld de winkels die een vergunning hebben waarin staat dat ze hun uitstalling verder mogen neerzetten en de winkels die in een zelfreguleringsgebied staan. Een andere uitzondering zijn de drukke winkelstraten waar geen uitstallingen of reclameborden mogen staan. Dit geldt voor de Grote Markt, Herestraat, Guldenstraat, Waagstraat, noordzijde van de Vismarkt en de noordzijde van het Akerkhof.

Klik hier voor meer informatie over het uitstallingenbeleid

Laden en lossen

Sinds 1 februari 2023 gelden in een groter gebied in de binnenstad van Groningen regels voor laden en lossen: venstertijden. Dit betekent dat bedrijfs- en vrachtauto’s deze straten alleen tussen 05.00 en 12.00 uur mogen inrijden. Bedrijfs- en vrachtverkeer dat toch buiten de venstertijden de binnenstad in- of uit moet, kan hiervoor een ontheffing aanvragen. De venstertijden gelden binnen de Diepenring, bij winkelgebied Westerhaven en in de Sledemennerbuurt. Ook is het belangrijk dat bevoorrading zo schoon en duurzaam mogelijk gebeurt. Daarom wordt vanaf 1 april 2025 in Groningen een zero-emissiezone ingevoerd. Binnen die zone mag bevoorrading alleen nog maar emissievrij plaatsvinden, dus: elektrisch, met waterstof of op de fiets.  

Klik hier voor meer informatie over het venstertijdengebied

Fietsparkeren

Groningen is een fietsstad. Om te voorkomen dat de stoepen vol staan met geparkeerde fietsen, is in de binnenstad van Groningen een aantal zones aangewezen waar fietsers hun fiets alleen in rekken, vakken of stallingen mogen plaatsen. Dit geldt bijvoorbeeld in de omgeving van de Grote Markt en de Nieuwe Markt, in de Zwanestraat en in een deel van de Oude Boteringestraat. Fietsen die buiten de rekken, vakken of stallingen staan worden verwijderd. Met de komst van twee fietsenstallingen in de binnenstad (Nieuwe Markt en Grote Markt) is het aantal fietsparkeerplekken de afgelopen jaren enorm gestegen. Deze stallingen zijn gratis, altijd open en er is een servicemedewerker aanwezig.

Klik hier voor meer informatie over het fietsparkeerbeleid

Bedrijfsfietsen en -voertuigen

De regels voor het stallen of parkeren van bedrijfsvoertuigen zijn gewijzigd. Sinds 1 augustus 2023 mogen ondernemers maximaal 2 bedrijfsvoertuigen (zoals bezorgfietsen en -scooters) op de stoep voor hun bedrijf hebben staan. In uitzonderlijke gevallen in het mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Dat is onder andere afhankelijk van de ruimte op desbetreffende locatie.  

Uw medewerking is belangrijk

Door ons aan de regels te houden, zorgen we ervoor dat iedereen met veel plezier naar onze mooie stad kan (blijven) komen. Houdt u er rekening mee dat de gemeente op enig moment over zal gaan tot handhaving. Dit vindt gebiedsgericht plaats. Per gebied wordt gekeken naar terrassen, uitstallingen, laden en lossen, fietsparkeren en bedrijfsvoertuigen. Let hier dus goed op. Zo zorgen we samen voor de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad, en voorkomt u beboeting of verwijdering van obstakels.

Onderdeel van de aanpak van de binnenstad

De campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’ is onderdeel van het binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou – aanpak binnenstad 050. Dit binnenstadsprogramma omvat zo’n 50 projecten, alle met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Meer informatie over het binnenstadsprogramma vindt u op ruimtevoorjou.groningen.nl.

Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag