Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Jouw Grote Markt

Snel naar

Welkom op jouw Grote Markt

De herinrichting van de Grote Markt is klaar! Toen de bussen in de zomer van 2022 van het plein verdwenen, ontstond er ruimte om het plein in te richten. De 'nieuwe' Grote Markt moest een plek worden waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en waar het prettig is om te verblijven. Ook was er een grote wens om meer openbare zitplekken, water en groen toe te voegen op het plein.

Op de kaart hieronder is het ontwerp voor de Grote Markt te zien. Een belangrijk onderdeel is het toevoegen van meer groen. Zo is aan de oostzijde van het plein een groep bomen geplaatst, bestaande uit 10 Honingbomen en 14 Valse Christusdoornen. In combinatie met de verhoogde windroos is de bomengroep een mooie nieuwe verblijfsplek geworden op het plein. Er zijn ook nieuwe bomen geplant aan de zuidzijde en noordwestzijde van het plein en op het Waagplein.

Naast bomen hebben ook verschillende zit-, speel- en waterelementen een plek gekregen op het plein. Die zijn naast straatmeubilair, verlichting, afvalbakken en de horecaterrassen in een herkenbare zone langs de randen van de Grote Markt geplaatst. De ruimte in het midden blijft daardoor leeg, waardoor het plein een open karakter behoudt en er volop ruimte blijft voor de kermis en andere evenementen. Aan de noordzijde van het plein is ruimte gemaakt voor de standplaatsen, zoals de bloemen- en ijskramen.

De Grote Markt is een voetgangersgebied. Wel zijn er twee fietsroutes van noord naar zuid over het plein: vanaf de Oude Ebbingestraat voor het Stadhuis langs naar de Gelkingestraat en vanaf de Oosterstraat langs de oostwand van de Grote Markt richting de Kreupelstraat. De fietsroute van oost naar west (en vice versa) is verplaatst naar de Rodeweeshuisstraat en het Kwinkenplein.

Klik hier om het ontwerp in het groot te bekijken.


Proces

Voorafgaand aan de herinrichting heeft een heel traject plaatsgevonden. Zo is er sinds 2016 met grote regelmaat gesproken met belanghebbenden, omwonenden en bezoekers. Dit heeft geleid tot een Programma van Eisen (PvE) dat in januari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het PvE zijn alle eisen verzameld waaraan het nieuwe plein moet voldoen. Het PvE is vervolgens uitgewerkt in een concept-inrichtingsplan, dat in september 2021 door het college van B&W is vrijgegeven. Hierna zijn er weer gesprekken gevoerd met inwoners en belanghebbenden en zijn in het ontwerp de puntjes op de i gezet. Het definitieve ontwerp is op 22 december 2021 met ruimte meerderheid door de gemeenteraad goedgekeurd. Hier vind je de samenvatting van het definitieve inrichtingsplan.

Nieuwe verkeerssituatie Grote Markt

De nieuwe inrichting van de Grote Markt is meer gericht op verblijf en minder op doorgaand verkeer. Dit heeft ook effect op de verschillende verkeersstromen en verkeersgebruikers op het plein. Zo zijn de bussen in juli 2022 al een nieuwe route gaan rijden langs de Diepenring en zijn de taxistandplaatsen verplaatst naar de randen van het plein. Ook zijn er nieuwe routes voor fietsers en logistiek verkeer.

De belangrijkste uitgangspunten voor verkeer zijn:

 • De Grote Markt is een autoluw gebied, waar alleen autoverkeer met een ontheffing mag rijden, bijvoorbeeld bevoorradend verkeer, taxi’s, en hulpverleningsdiensten.
 • Er zijn twee fietsroutes van noord naar zuid over het plein: vanaf de Oude Ebbingestraat voor het Stadhuis langs naar de Gelkingestraat en vanaf de Oosterstraat langs de oostwand van de Grote Markt in de richting van de Kreupelstraat. De fietsroute van oost naar west (en vice versa) is verplaatst naar de Rodeweeshuisstraat en het Kwinkenplein.
 • Logistiek vervoer kan ook via twee noord- zuidroutes over het plein: via de Oude Ebbingestraat voor het Stadhuis langs naar de Gelkingestraat en vanaf de Oosterstraat voor de oostwand langs naar de Kreupelstraat. Beide routes zijn in één richting.
 • Er zijn geen taxistandplaatsen meer op het plein. Voor de nieuwe locatie van de taxistandplaatsen wordt gekeken naar de omliggende straten van de Grote Markt. Omdat de taxistandplaatsen vanwege de werkzaamheden rondom de Grote Markt en bij cultureel centrum VRIJDAG een aantal keer wordt verplaatst, wordt deze periode gebruikt als proefperiode om uit te zoeken welke locatie het meest geschikt is als nieuwe taxistandplaats. Dit gebeurt op basis van onderzoeken en reacties en ervaringen van omwonenden en taxichauffeurs. Kijk voor de laatste informatie op gemeente.groningen.nl/taxi.
 • Hulpdiensten kunnen overal op het plein komen.

Impressies Grote Markt

De 5 doelen voor de grote markt

Voor de herinrichting van de Grote Markt werkten we met vijf doelstellingen: het centrale plein, het ontmoetingsplein, het levendige plein, het voetgangersplein en het klimaat-adaptieve plein.

 • 1/ het centrale plein

  De Grote Markt moet weer hét centrale plein worden, het kloppende hart van de stad. Met behoud van eigen karakter en rekening houdend met geschiedenis, heden en toekomst. Zo krijgt het plein één nieuwe bestrating, van gevel tot gevel, die afwijkt van de gele steentjes die kenmerkend zijn voor de straten in de binnenstad. Daarnaast komt het Stadhuis weer óp het plein te staan en de Martinitoren áán het plein. Het middenplein blijft open, zodat spontaan gebruik en evenementen kunnen blijven plaatsvinden.

 • 2/ een ontmoetingsplein met verblijfskwaliteit

  De nieuwe inrichting van de Grote Markt moet ervoor zorgen dat het plein toegankelijk is voor iedereen. Het moet een plek worden waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en waar het prettig is om te verblijven. Er komen daarom verschillende nieuwe ontmoetingsplekken op het plein: bij de vele openbare zitgelegenheden, rond speel- en waterplekken, onder de bomen of op een terras.

 • 3/ een levendig plein

  Op de Grote Markt komen verschillende functies samen, waaronder: zitten, spelen, ontmoeten, feesten, verblijven en passeren. Deze functies worden versterkt door de toevoeging van bomen, water, kunst, verlichting en speelaanleidingen. De functies die in de wanden aan het plein zitten, worden uitgenodigd meer met het plein te doen.

 • 4/ een voetgangersplein

  Met het verdwijnen van de bus op de Grote Markt ontstaat de kans om het plein opnieuw in te richten voor de voetganger. Dit biedt kansen voor meer verblijfskwaliteit op het plein en een betere toegankelijkheid. Het plein wordt meer ingericht op verblijf en minder op doorgaand verkeer. Het nieuwe fietsparkeren wordt georganiseerd in faciliteiten in de omgeving

 • 5/ een klimaat-adaptief plein

  Het effect van de klimaatverandering is ook in de stad zichtbaar. Daarom maken we de Grote Markt klimaat-adaptief, zodat het plein klimaatverandering aan kan. Het concept-inrichtingsplan voegt grote bomen toe en waterelementen die voor verkoeling zorgen op het plein. Daarnaast zorgt ook de lichtkleurige bestrating voor minder opwarming op warme dagen.

Veelgestelde vragen

In de buurt van de Grote Markt komen drie centrumhaltes: aan de westzijde bij de Westerhaven, aan de zuidzijde op het Gedempte Zuiderdiep/ Gedempte Kattendiep en aan de oostzijde bij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg. De afstand tussen deze nieuwe halte en de huidige bedraagt ongeveer 250 meter. Daarnaast blijft de Grote Markt voor het WMO-vervoer gewoon bereikbaar en werken we een aan pilot voor alternatief vervoer.

De standplaatshouders blijven op de Grote Markt. Ze krijgen alleen een nieuwe plek in de noordoosthoek van het plein, voor het Groot Handelshuis. Daarnaast worden er in de toekomst nadere eisen gegeven voor de vorm van de standplaatsen. Bij de standplaatshoudersplek komen ook faciliteiten om bijvoorbeeld iets te nuttigen of lekker in het zonnetje te zitten.

Er komen twee duidelijke fietsroutes over het plein: vanaf de Oosterstraat voor het Market Hotel en Vindicat langs richting de Kreupelstraat en vanaf de Oude Ebbingestraat over het plein voor het Stadhuis langs richting de Gelkingestraat. Fietsers worden op een natuurlijke manier gestuurd, door bijvoorbeeld bankjes langs de randen van de route. Fietsers zijn te gast op het plein en passen zich aan aan de voetganger.

De werkzaamheden zijn op 26 september 2022 gestart. De officiële oplevering van het plein was op 1 juni 2024.

Bibliotheek

Ik heb een vraag