Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Jouw Damsterplein

* het LIFE COOL SQUARE project ontvangt subsidie van het LIFE Programma van de Europese Unie

Snel naar

Welkom op Jouw Damsterplein

Impressie Damsterplein

In stedelijk gebied over de hele wereld (dus ook in Groningen), neemt het risico op overstromingen en hittestress toe. Daarom zijn er ruimtelijke maatregelen nodig om de stad koeler te maken en om wateroverlast te beperken. Maar hoe je dat in een stad waar de openbare ruimte al beperkt is? En waar andere ontwikkelingen, zoals verdichting en mobiliteit, tegelijkertijd ook een beroep doen op deze beperkte ruimte?

Dit is een moeilijke opgave. Moeilijk, maar niet onmogelijk! Zo is voor het Damsterplein het project LIFE COOL SQUARE opgezet. In dit project wordt gekeken naar oplossingen en ideeën om de steenachtige openbare ruimte om te vormen tot een aantrekkelijke, groene en leefbare omgeving. Met bomen, bankjes en leuk voor jong en oud. Op de afbeelding hierboven zie je hoe het Damsterplein er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien.

LIFE-fonds

De gemeente Groningen krijgt € 1 miljoen euro van de Europese Commissie voor het uitwerken van een vergroeningsplan voor het Damsterplein. In 2020 is hiervoor een aanvraag ingediend bij het Europese LIFE-fonds. Met het LIFE-programma wil de Europese Commissie projecten stimuleren die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu. De aanvraag voor het Damsterplein is inmiddels definitief goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor de stad, want dit betekent dat het plan kan worden uitgewerkt. Als de werkzaamheden klaar zijn, is het Damsterplein het ‘coolste’ plein van Groningen.

LIFE-familie

Het LIFE COOL SQUARE-project is niet het enige project dat op zoek is naar klimaatadaptieve oplossingen. Er bestaat een hele familie van LIFE-projecten. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

 • RE-PLAN CITY-LIFE
  Het RE-PLAN CITY LIFE-project heeft als doel het bevorderen van circulaire economiemogelijkheden voor materialen, producten en toepassingen verkregen uit de recycling van banden. Gerecyclede bandenmaterialen (RTM's) bieden nieuwe materialen zoals rubber, staalvezels en textielvezels die worden gebruikt in diverse toepassingen, variërend van wegen en gebouwen tot sportoppervlakken.
  Het project richt zich op het uitbreiden van het gebruik van RTM's in transportinfrastructuur, beton- en bouwmaterialen, en sport- en vrijetijdsproducten en -toepassingen. Belangrijke doelstellingen zijn het vergroten van het bewustzijn onder belanghebbenden, het vergroten van de zichtbaarheid van RTM's, het bevorderen van groene overheidsaanbestedingen en het implementeren van circulaire economieprincipes. Zie voor meer informatie www.re-plancitylife.eu.

Het plan in het kort

Het plan voor het Damsterplein bestaat uit de volgende onderdelen:

• Een deel van de bestrating wordt vervangen door groene eilanden met planten en bomen die zowel bestand zijn tegen droge als vochtige periodes. De verschillende beplanting zorgt voor meer biodiversiteit. Daarnaast bieden de bomen een schaduwplek op warme dagen.
• Een deel van de verharding wordt vervangen door lichtreflecterende verharding waardoor het plein in de zomer minder snel opwarmt.
• Er komen plekken om regenwater te filteren en af te voeren. Ook komt er een waterberging om water in op te slaan. Het water uit de waterberging kan in droge tijden bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bewateren van de planten en bomen.
• Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden om de wegenstructuur rond het plein aan te passen, zodat er minder auto’s langs het plein rijden. De autoweg zelf wordt ook aangepast aan de klimaatverandering. Zo willen we in de toekomst zorgen voor een lagere geluidsemissie en een lagere uitstoot van nox en fijnstof.
• Het plein wordt ingericht als prettige verblijfsplek met bankjes naast en onder de bomen. Bij de inrichting wordt goed gekeken naar de toegankelijkheid van het plein. We vinden het belangrijk dat het een plein wordt voor iedereen.
• We werken samen met bewoners, ondernemers en kennisinstellingen aan een groen en prettig plein.

Uiteindelijk wordt het Damsterplein dan (letterlijk en figuurlijk) het coolste plein van de stad.

Wat zijn de doelen voor het Damsterplein?

Planning

 • 2019

  Schetsontwerp in het kader van de ontwerpmanifestatie

 • 2020

  Subsidieaanvraag ingediend bij het LIFE programma EU

 • 2021

  Subsidieaanvraag goedgekeurd en nulmeting van de locatie

 • 2023/2024

  Opstellen definitief ontwerp

 • 2024/2025

  Voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden

 • 2025/2026

  Opening van het plein

Impressies

Bibliotheek

Stel een vraag