1. ‘Jouw Grote Markt’, herinrichting van het plein

(gereed 2023)

Het opnieuw inrichten van de Grote Markt als hét hart van de binnenstad is het sluitstuk van de uitvoering van de visie Bestemming Binnenstad. Als rond 2021 de bussen niet meer over de Grote Markt rijden en de nieuwe route rijden, ontstaat de ruimte om met de Grote Markt aan de slag te gaan. Het is een unieke kans de betekenis van het plein opnieuw te formuleren en te vertalen in een nieuw inrichtingsplan, gericht op iedereen van 8 tot 88.

Het tijdelijke gebouw van het Informatiecentrum/VVV verdwijnt begin voorjaar 2020 van het plein. De werkzaamheden daarvoor zijn al gestart.  Het vertrek van het VVV gebouw laat tegelijkertijd ook een leegte achter, ook de veelgeroemde houten zittrap verdwijnt. De loop- en fietsstromen veranderen en ook het gebruik en karakter van het plein zal met de nieuwe Oostwand en Groninger Forum niet hetzelfde meer zijn. Wat de opgaven zijn, wat we hier mee willen en wat mogelijk is, is een gezamenlijk vraagstuk voor de hele stad (gebruikers, bewoners, ondernemers, etc.).

Medio 2020 moet er een Programma van Eisen liggen hoe we met elkaar het plein willen gaan inrichten. Daarna kan dan een ontwerper aan de slag om een mooi, functioneel ontwerp voor de Grote Markt te maken. Op dit moment staat er een bouwcamera gericht op de Grote Markt.

Tijdens Lets Gro 2019 zijn we op zoek gegaan naar de identiteit van de Grote Markt. Jouw Grote Markt! We hebben inwoners vragen voorgelegd als: wat heb jij eigenlijk met de Grote Markt? Wat zijn jouw persoonlijke belevenissen of warme herinneringen? Hoe kijk jij aan tegen de huiskamer van onze binnenstad? Trouwens, klopt dat eigenlijk wel, ‘huiskamer’ van de binnenstad? Is de Grote Markt voor jou écht het stadshart en wat betekent dat dan voor jou persoonlijk?

We hebben enkele honderden reacties gekregen die we in november zullen inventariseren. Vorig jaar kon iedereen al wénsen voor de Grote Markt achterlaten: veel zitten, groen en water. Dit jaar ging het dus om de rol die het plein speelt in het leven van Stadjers, Ommelanders en andere passanten. De reacties neemt de gemeente mee om een duidelijker beeld te krijgen van de betekenis van de Grote Markt voor de Stad, vanuit de ogen van jou als gebruiker van het plein.

De komende tijd gaan we stappen maken in de aanpak van de Grote Markt. Kijk hieronder hoe en wanneer.

 

1. ‘Jouw Grote Markt’, herinrichting van het plein

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Bijlagen 1. ‘Jouw Grote Markt’, herinrichting van het plein

Ik heb een vraag

Heeft u vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden.