1. Herinrichting Grote Markt

(gereed 2023)

Bijgewerkt op 3 december 2020

Het herinrichten van de Grote Markt als hét hart van de binnenstad is één van de markantste projecten van de visie Bestemming Binnenstad. Het Forum Groningen is inmiddels geopend. Als (naar verwachting vanaf eind 2021) de bussen ook aan de oostkant van de binnenstad een andere route gaan rijden, ontstaat ruimte om met de Grote Markt aan de slag te gaan. Het is een unieke kans de betekenis van de Grote Markt opnieuw te formuleren en te vertalen in een nieuw inrichtingsplan. Het tijdelijke informatiecentrum is verdwenen, maar laat ook een leegte achter. De loop- en fietsstromen veranderen en ook het gebruik en karakter van het plein zullen met de nieuwe oostwand en Forum niet meer hetzelfde zijn. In 2020 hebben we de opgave geformuleerd in een Programma van Eisen. In de eerste helft van 2021 werken we dit uit tot een Inrichtingsplan. 

Meer weten over de Grote Markt? Je vindt alle informatie op jouwgrotemarkt.groningen.nl.

 

 

 

 

1. Herinrichting Grote Markt

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.