Grote Markt

Bijgewerkt op 7 april 2022

Als de bussen vanaf 17 juli 2022 van de Grote Markt verdwijnen, ontstaat er ruimte om het plein opnieuw in te richten. De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de Grote Markt aantrekkelijker wordt voor voetgangers. Wel blijft er ruimte voor fietsers in de vorm van twee noord-zuid routes over het plein. De ‘nieuwe’ Grote Markt moet een plek worden waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en waar het prettig is om te verblijven. Met openbare – en commerciële zitmogelijkheden, speelelementen, water en groen.

In januari 2021 is het Programma van Eisen (PvE) voor de Grote Markt door de gemeenteraad vastgesteld. Het PvE bevat een overzicht van eisen waaraan het plein moet voldoen en vormt de basis voor het concept-inrichtingsplan dat in september 2021 is gepresenteerd. Het najaar van 2021 is gebruikt om het concept-inrichtingsplan te bespreken met inwoners en belanghebbenden en om in het ontwerp de puntjes op de i te zetten. Nu ligt er een gedetailleerd plan dat enerzijds de karakteristieke grootsheid van het plein intact laat en anderzijds door toevoeging van tal van onderdelen het goed toegankelijke plein zeer aantrekkelijk maakt om er te verblijven. Dit plan kun je hier bekijken. Daarnaast kun je hier de samenvatting van het plan lezen.

Het definitieve ontwerp is in december 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. De werkzaamheden starten waarschijnlijk rond de zomer van 2022.  Als alles dan volgens plan verloopt,  is de ‘nieuwe’ Grote Markt in 2023 klaar.

Meer weten over de Grote Markt? Je vindt alle informatie op jouwgrotemarkt.groningen.nl.

 

 

 

 

Grote Markt

oude situatie

nieuwe situatie

‘De afbeelding rechts geeft een impressiebeeld. Dit kan afwijken van het uiteindelijk ontwerp.’

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.