in uitvoering: stremming folkingestraat

Vanaf maandag 8 juni 2020 is de Folkingestraat gestremd voor al het verkeer met uitzondering van voetgangers. Het vervangen van de gele steentjes wordt in overleg met de ondernemers eerder uitgevoerd. Er wordt gewerkt van noord naar zuid in werkvakken van ongeveer 30 meter. Gestart wordt met beide trottoirs en daarna zal de rijbaan volgen.