Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Over ruimte voor jou

Aanpak

 • De binnenstad van Groningen is het belangrijkste knooppunt van stedelijk leven in Noord-Nederland.
 • Eerder hadden we al het baanbrekende Verkeerscirculatieplan, toen Binnenstad Beter.
 • Destijds ging het om het weren van de auto en het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Nu staat het beter benutten van die ruimte en de beleving ervan centraal.
 • De afgelopen en komende jaren geven tientallen projecten onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou een forse impuls aan de binnenstad van Groningen.
 • We gaan de binnenstad voorbereiden op een gezonde toekomst en de schaarse openbare ruimte beter benutten.
 • Met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad die uitnodigt tot verblijf. Voor jong en oud, voor iedereen.

Wat staat centraal?

 • Voetgangers en fietsers krijgen (veel) meer ruimte.
 • Veel straten en pleinen worden heringericht en gezelliger.
 • Daarvoor gaan de bussen op een andere wijze door de binnenstad rijden: langs andere routes en waar nodig met aanvullend alternatief vervoer.
 • Beter fietsparkeren, overlast geparkeerde fietsen aanpakken.
 • Veel aandacht voor aantrekkelijker wonen, werken en winkelen.

De ambitie

 • De binnenstad voorbereiden op de toekomst
 • Beter benutten van de schaarse openbare ruimte
 • Toegankelijker en veiliger stad
 • Kansen voor de kenniseconomie verzilveren
 • Gevarieerder wonen in de binnenstad
 • Een duurzame, gezonde en leefbare binnenstad

Samen met stad

 • ontwikkeling deelplannen door gemeente en Stadjers samen
 • we maken gebruik van Binnenstadscafé’s als ideeënplatform
 • ook op stadsfestivals als Let’s Gro is de binnenstad een thema