in uitvoering: werkzaamheden de laan

Het wegdek in De Laan is toe aan onderhoud. Broekema verricht hiertoe werkzaamheden in opdracht van de gemeente. Vanaf maandag 24 februari 2020 start fase 3 en is de straat gestremd. In onderstaande figuur is dit met rood aangeven. Broekema werkt vanaf de Uurwerkersgang richting de ingang parkeergarage RUG/Harmonie. Deze fase duurt circa 4 weken, daarna zal direct fase 4 starten (deel parkeergarage RUG – Visserstraat).

Doorgaand fiets- en autoverkeer in De Laan is tijdens de werkzaamheden van fase 3 gestremd. Autoverkeer van en naar de parkeergarage van het Harmoniegebouw kan deze bereiken via de Visserstraat. Moet u met de auto bij De Laan 2 en huisnummers 1 t/m 13 zijn? Dan is dit bereikbaar via de Turftorenstraat.

Fietsverkeer uit de richting Verlengde Visserstraat naar de Vismarkt kan via de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Dit geldt ook in omgekeerde richting.