Raad geeft goedkeuring aan Programma van Eisen Grote Markt

Gisteravond heeft de gemeenteraad het Programma van Eisen (PvE) voor de Grote Markt goedgekeurd. Het PvE bevat een overzicht van eisen waaraan het plein moet voldoen. Het vaststellen van het PvE is gebeurd in samenspraak met de inwoners van de gemeente Groningen. Zo werden er diverse proeftuindagen georganiseerd en kon iedereen meepraten op het participatieplatform van jouwgrotemarkt.groningen.nl. Het resultaat: een PvE waarin ruimte voor voetgangers, verblijfskwaliteit, groen (bomen), water en zitplekken veel meer aandacht krijgen dan nu het geval is.

Nu de raad het PvE heeft goedgekeurd, kan er het komende jaar worden gewerkt aan een concreet inrichtingsplan. Begin 2022 kan dan de schop in de grond.

Bekijk hier het PvE voor de Grote Markt.