In uitvoering: Werkzaamheden aan de Diepenring

Langs de Diepenring worden momenteel aan de binnenkant de gas- en waterleidingen en kabels voor de openbare verlichting vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Visser Smit Hanab in opdracht van Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen.

De werkzaamheden kunnen gepaard gaan met (geluids)overlast. Gedurende de werkzaamheden is telkens een ander deel van de Diepenring overdag tijdelijk niet toegankelijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.30 uur en 17.00 uur. Daarbuiten is de Diepenring gewoon open. Bekijk de afbeelding voor de verschillende fasen.