Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

20 september 2023

Bezoek vanuit Turku om kennis op te doen over Damsterplein (english below)

Het projectteam van het LIFE-project COOL SQUARE verwelkomde een delegatie uit Turku op het Damsterplein. Zij waren op werkbezoek in de 4 noordelijke grote steden (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen). Het was een fantastische gelegenheid om de innovatieve en interessante projecten te laten zien waar onze vier noordelijke steden aan werken. Op het Damsterplein hebben de deelnemers uit Finland zelf kunnen ervaren welke nadelen het plein nu heeft. We hebben hen verteld over de plannen voor vergroening van het Damsterplein en de opgave om zware regenval op te vangen. Ook hebben we benadrukt dat de klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte ook een aanleiding zou moeten zijn om de stad ook op andere vlakken leefbaarder te maken, zoals het tegengaan van eenzaamheid en het verminderen van de impact van het verkeer op het plein. Daarnaast hebben we aangegeven hoe we buurtbewoners en jongeren betrekken bij het project. Onderdeel van het LIFE-programma is het uitwisselen van informatie en kennis. Het is altijd leerzaam (en leuk) om te kijken naar en te leren van de ervaringen van andere steden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visit from Turku to gain knowledge about Damsterplein

The project team of the LIFE project COOL SQUARE welcomed a delegation from Turku to Damster Square. They were on a working visit to the 4 northern major cities (Groningen, Leeuwarden, Assen and Emmen). It was a fantastic opportunity to highlight the innovative and exciting projects that our four northern cities have been working on. At the Damsterplein, the participants from Finland experienced for themselves what disadvantages the square now has. We told them about the plans for greening Damsterplein and the task of coping with heavy rainfall. We also indicated that the climate-proof design of the public space should also be a reason to make the city more liveable in other areas, such as combating loneliness and reducing the impact of traffic on the square. In addition, we told how we are involving local residents and young people in the project. Part of the LIFE programme is the exchange of information and knowledge. It is always instructive (and fun) to look at and deliver from the experiences of other cities.