Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

20 januari 2016

Binnenstad ruimer, aantrekkelijker en goed bereikbaar

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls.
Door het accent te leggen op verblijf en beleving krijgt de binnenstad nog meer dan nu de functie van huiskamer van de regio. Met het totaalplan ‘Bestemming Binnenstad’ wil het college van B&W zo’n 20% extra ruimte creëren voor voetgangers en fietsers. Bussen gaan hiervoor andere routes rijden, maar blijven uiteraard wel de binnenstad bedienen. Verder wil het college economie, vrijetijdsbesteding, leefbaarheid, werken en wonen in het centrum stimuleren. Het college trekt vijf jaar uit voor de realisering en gaat uit van een investering van €22,5 miljoen voor de herinrichting van de openbare ruimte.


De verwachting is dat de stad de komende tien jaar flink doorgroeit, naar 225.000 inwoners. Dat vergroot de druk op de binnenstad en leidt bijvoorbeeld tot overlast van geparkeerde fietsen en een toenemend gevoel van verkeersonveiligheid. De beschikbare ruimte in de binnenstad zal zonder maatregelen zorgen voor stagnatie in groei en gebruik. De komende jaren staat daarom vooral het slimmer en beter omgaan met de beperkte beschikbare ruimte centraal.

Uitkomst inspraak en dialoog
Afgelopen jaar is het plan in inspraak geweest. Daarnaast organiseerde de gemeente een ontwerpcafé waar met Stadjers en belanghebbenden over de plannen is gesproken. De inspraakreacties (in totaal 74) en de dialoog tijdens het ontwerpcafé hebben veel input opgeleverd die is verwerkt in het definitieve plan. Zo heeft het college besloten dat er een vorm van alternatief vervoer komt voor anders mobielen en komen er maatregelen voor overlast door (geparkeerde) fietsen.

Vervolg
Eén van de eerste projecten is de herinrichting van de Brugstraat, Astraat en Munnekeholm aan de westkant van de binnenstad. De verwachting is dat de gemeenteraad eind februari een besluit neemt over Bestemming Binnenstad.