Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

10 november 2021

Binnenstadsvisie weer klaar voor de toekomst

Hoe kunnen we de openbare ruimte in de binnenstad herwinnen? Hoe zorgen we ervoor dat we de beperkte ruimte in de binnenstad optimaal indelen en verdelen, zodat iedereen er zoveel mogelijk plezier van kan hebben? Dit zijn belangrijke vragen in de geactualiseerde binnenstadsvisie, die op 9 november door het college van B&W is vastgesteld. In de geactualiseerde visie is er veel aandacht voor hedendaagse onderwerpen, zoals straatparkeren, de functiemix (combinaties van detailhandel, horeca, leisure, kantoren, diensten en wonen), vergroening, klimaatadaptatie, cultuur, het nachtleven en vastgoedontwikkeling. Daarnaast spelen ook belangrijke thema’s uit de oorspronkelijke visie, zoals economie, wonen en bereikbaarheid, een grote rol.

Er is veel veranderd sinds de vaststelling van de oorspronkelijke binnenstadsvisie in 2016: de stad is sterk doorgegroeid, de druk op de openbare ruimte is toegenomen en het winkellandschap is aan het veranderen. Daarnaast heeft de coronacrisis een grote impact op de stad, zowel voor ondernemers als bezoekers. Genoeg redenen om de binnenstadsvisie te actualiseren. In de geactualiseerde visie wordt geschetst hoe de aanpak de komende jaren wordt voorgezet. Het gebied dat we nu als binnenstad beschouwen is vergroot ten aanzien van de binnenstadsvisie van 2016. De binnenstad is groter dan alleen het gebied binnen de Diepenring. Juist in dit grotere gebied vinden forse ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op de binnenstad, zoals binnen het Stationsgebied en omvangrijke woningbouwprojecten als de Suikerzijde en Stadshavens.

De komende jaren wordt de uitvoering van de binnenstadsvisie voortgezet. Naast fysieke herinrichtingsprojecten als de aanpak van de Grote Markt, Dudok aan het Diep en de Vismarkt, wil het college meer werk maken van een strategie op vastgoed, het oplossen van het tekort aan fietsparkeerplaatsen, regelgeving om de functiemix in de binnenstad te behouden én versterken, en ongewenste effecten daarvan tegen te gaan. Daarnaast komt er meer aandacht voor het verzamelen van actuele data en monitoringsgegevens, net als het monitoren van de langetermijneffecten van de coronacrisis. Over vijf jaar ligt er naar verwachting weer een volgende update van de binnenstadsvisie.

De actualisatie van de binnenstadsvisie vond plaats in nauwe samenspraak met de gebruikers en bewoners van de binnenstad. Zo kon iedereen via de website ruimtevoorjou.groningen.nl reageren op de vragen ‘Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van de binnenstad?’ en ‘Welk onderwerp mag volgens jou niet ontbreken in de binnenstadsvisie?’ Alle inbreng is zo goed mogelijk verwerkt in deze actualisatie.

Hieronder vind je de links naar de geactualiseerde binnenstadsvisie en de bijlagen: