Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

16 december 2020

College stelt Programma van Eisen herinrichting Grote Markt vast

Het college van B&W heeft deze week het Programma van Eisen (PvE) en de structuurschets voor de herinrichting van de Grote Markt vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw ingericht plein. Daarnaast nam het college een besluit over de tijdelijke toevoeging van enkele grote zitelementen op het plein, in afwachting van de start van de herinrichting van de Grote Markt.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de eerste fase voor de herinrichting van de Grote Markt. Tijdens deze eerste fase is een overzicht gemaakt van eisen waaraan het ontwerp van het plein moet voldoen. Dit gebeurde in samenspraak met de inwoners van de gemeente Groningen. Zo werden er onder andere diverse proeftuinen op de Grote Markt georganiseerd en kon iedereen meepraten via de site jouwgrotemarkt.groningen.nl. Op basis hiervan is nu het PvE voltooid en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Dit heeft als resultaat een PvE waarin ruimte voor voetgangers, verblijfskwaliteit, groen (bomen), water en zitplekken veel meer aandacht krijgen dan nu het geval is. Daarmee wil het college dat het plein in de toekomst meer aantrekkingskracht krijgt om te verblijven. Komend jaar wordt een concreet inrichtingsplan voor de Grote Markt gemaakt. Begin 2022 kan vervolgens de schop in de grond.

In de tussentijd komen er op de Grote Markt alvast enkele forse zitelementen te staan, waarschijnlijk tegen het voorjaar van 2021. Dit als tijdelijke invulling totdat de herinrichting start. Hiermee komt het college haar toezegging aan de raad na om mogelijkheden te creëren voor het zogenaamde ‘niet-commercieel zitten’ op de Grote Markt. Eerder werden drie zitbanken aan de noordzijde door ABN-AMRO, destijds nog eigenaar van de banken, verwijderd. De tijdelijke zitelementen – met ruimte voor minimaal 20 zitplekken – komen aan de oostzijde van het plein te staan (achter de huidige bushaltes) en compenseren de verdwenen zitplekken ruimschoots door hun formaat van ongeveer 7 bij 3 meter. Bovendien wordt er ook groen aan deze zitelementen toegevoegd, waaronder één of enkele kleine bomen. Hiermee ontstaat op het plein een bescheiden voorproefje van wat gaat komen als de herinrichting straks voltooid is. Wanneer de herinrichting start krijgen de tijdelijke zitelementen een andere plek in of rond de binnenstad.

Hier kun je het PvE bekijken.

Locatie van de twee bankeilanden op de Grote Markt. Afbeeldingen ter illustratie, geen definitieve ontwerpen.