Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

27 augustus 2019

In uitvoering: werkzaamheden A-kwartier

Op verschillende plekken in het A-kwartier vinden wegwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kabels en leidingen en herinrichting en vinden plaats vanaf half augustus 2019 en lopen door tot in 2020. Doorgaans vervangen eerst nutsbedrijven (Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen) kabels en leidingen. In de meeste straten volgt de gemeente aansluitend met het opnieuw bestraten.

Tijdens de uitvoering kunt u enige ondervinden. Er is bijvoorbeeld tijdelijk geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Voor voetgangers en fietsers is wel doorgang mogelijk. De panden zijn altijd bereikbaar soms door tijdelijke bestrating of loopschotten. Verder kunt u hinder ondervinden van zand, stof, tijdelijk trillingen door werkzaamheden aan de weg of geluid door inzet van zuigauto’s.

Planning:

 1. Uurwerkersgang —— half augustus – half september / netwerkbedrijven
 2. Noorderhaven ——– 29 augustus – begin september / netwerkbedrijven
 3. Visserstraat fase 1 (deel Oude Kijk In ’t Jatstraat – De Laan ——– begin september / herinrichting
 4. Kleine Kromme Elleboog ——- eind september – half oktober / netwerkbedrijven
 5. De Laan —– eind oktober – eind december (uitloop evt. naar voorjaar 2020) / herinrichting
 6. Gasthuisstraat en Vijfde Drift ——- begin januari – eind januari / herinrichting
 7. Turftorenstraat (oost)/Grote Kromme Elleboog noordzijde —– begin januari – begin maart / netwerkbedrijven
 8. Visserstraat fase 2, De Laan ——- februari / herinrichting
 9. Zwanestraat —— half februari – begin mei / netwerkbedrijven en begin mei – eind juli / vervangen gele stenen
 10. Turftorenstraat (oost)/Grote Kromme Elleboog zuidzijde —— begin maart – eind april / netwerkbedrijven
 11. Oude Kijk In ’t Jatstraat ——- eind april – half september / netwerkbedrijven en half september – eind december / vervangen gele stenen