Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

05 november 2019

in uitvoering: werkzaamheden Sint Jansstraat en Sint Jansbrug

De werkzaamheden aan de Sint Jansstraat zijn klaar. De straat is voorzien van gele steentjes en heeft nu ongeveer dezelfde inrichting als de Astraat. Zowel de rijbaan als de trottoirs zijn ingericht met één type steen. Daarbij hebben we de toegankelijkheid verbeterd door niveauverschillen weg te halen, zonder daarbij de verkeersveiligheid uit het oog te verliezen.
Autoverkeer komend vanaf de Ebbingebrug kan vanaf nu richting de parkeergarage Provinciehuis rijden. Vanaf de opening van het Forum Groningen op 29 november a.s. kunnen auto’s dan ook daar in de ondergrondse P-Forum parkeren. Ook fietsen en voetgangers kunnen vanaf nu weer gewoon door de Sint Jansstraat.

Het werk aan het gedeelte van de Diepenring rondom de Sint Jansbrug loopt nog. We verwachten dat de buitenzijde 22 november gereed is. Dat betekent dat het doorgaand autoverkeer komend vanaf de Steentilbrug de Sint Jansstraat dan kan inrijden richting P-Forum en P-Provinciehuis. Ook kunnen auto’s dan weer gewoon doorrijden richting Turfsingel en verder over de Diepenring.

De werkzaamheden aan de binnenzijde ter hoogte van de Sint Jansbrug beginnen – als het weer het toelaat – eind januari 2020. Dit ontwerp ziet er net zo uit als dat van de buitenzijde. Tot eind januari is dat deel van de Turfsingel binnenzijde ingericht als tijdelijke 30 km zone. De verkeerslichten aan beide zijden van de brug zijn om die reden verwijderd.

De groeiplaatsen voor de bomen in de kade rondom de brug aan de buitenzijde zijn ondertussen ook verbeterd, zodat de bomen die er nu staan beter kunnen groeien. Dat gebeurt straks vanaf eind januari ook aan de binnenzijde.

De werkzaamheden in de Sint Jansstraat en aan de Sint Jansbrug behoren bij de eerste fase van het project Bussen over Oost. Wij verwachten dat in 2021, als de Kattenbrug naar verwachting is aangelegd, de busroute verlegd wordt van de Grote Markt naar de Diepenring. Hiermee in verband gaan we ook aan het werk met de beide bushaltes ter hoogte van de Stadsschouwburg en het Provinciehuis. Klik hier voor impressies van het ontwerp. De aanleg van beide haltes wordt afgestemd met de aanleg van de Kattenbrug.

Elke woensdagmorgen is er voor dit project een inloopspreekuur, van 09.00 tot 10.00 in de kantoorlocatie van BAM aan de Sint Jansstraat 1. Voor vragen kunt u ook online contact opnemen met de omgevingsmanager van de BAM ronald.knegt@bam.com . Tijdens kantooruren kunt u bellen met 088-712 37 11. Bij afwezigheid kunt u ook vragen naar Jan de Haan. Hij verzorgt als uitvoerder de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden.