Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

04 november 2020

MSTeams presentatie stand van zaken Dudok aan het Diep donderdag 12 nov. 20.00 - 20.45

In het najaar van 2019 won Marseille Buiten samen met IRIS architecten de prijsvraag voor Dudok aan het Diep. De afgelopen maanden is dat ontwerp besproken met verschillende betrokkenen. De Gemeente zelf, maar ook met bijvoorbeeld ondernemers, de Ondernemersvereniging Ebbingekwartier, Enexis en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Zo is met alle input een nieuwe versie van het prijsvraagontwerp opgesteld, waarin de meeste wensen en eisen zijn verwerkt met behoud van de aangeboden ruimtelijke kwaliteit van het plan. Het plan is er dus nog beter op geworden.

Momenteel wordt het gebied gesaneerd. Op donderdag 12 november 20.00 – 20.45 willen we met een online presentatie de wijzigingen graag delen met nieuwsgierige Groningers. Jeroen Marseille zal per onderwerp kort toelichten waarom er opnieuw over na is gedacht, wat de overwegingen daarbij waren en tot welke keuze uiteindelijk is gekomen. De optelsom van alle discussiepunten is samengevat in een nieuw schetsontwerp, dat de basis vormt voor verdere uitwerking.

Wil je de link om deel te nemen aan de presentatie ook ontvangen, stuur dan een email naar binnenstad@groningen.nl

Kan je niet op het voorgestelde tijdstip, geen nood, we werken de website bij met alle nieuwe informatie. Op woensdag 11 november sturen wij de link

Werkzaamheden sanering foto@henk tammens