Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

20 december 2017

Ontwerp Brugstraat/Munnekeholm vastgesteld

De Brugstraat en de Munnekeholm krijgen een nieuw gezicht. Het college van B&W stelde deze week het definitief ontwerp voor deze straten vast. Meest in het oog springend is het vervangen van het asfalt door gele steentjes. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, een verbeterde toegankelijkheid en meer verblijfskwaliteit zijn het resultaat.

Dit najaar werd al de Astraat aangepakt. De Brugstraat en de Munnekeholm sluiten hier qua ontwerp straks naadloos op aan. Het wegprofiel wordt versmald en er komt een brede comfortzone voor de voetganger. Verder zijn op een aantal plekken stoepen in de gevelzone opgenomen en worden extra bomen toegevoegd. Met de introductie van een geleidestrook treft het college extra voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Hiermee wordt de aantrekkelijke en comfortabele entree van de binnenstad vanuit de westkant verder de binnenstad ingetrokken.

Andere onderdelen van het plan zijn een wijziging van het profiel van de Hoge der A en het opheffen van 12 parkeerplaatsen tussen de Turftorenstraat en de Brugstraat. Daarnaast is gebleken dat de loopvlakken op de Abrug moeten worden verbreed en dat extra ruimte noodzakelijk is voor fietsparkeren. Daarvoor wordt in de directe omgeving extra stallingsruimte gecreëerd.

De plek bij de A-kerk en bij Minerva zijn nog niet meegenomen in de plannen. Momenteel wordt nog gewerkt aan ontwerpen hiervoor. Het college neemt daarover naar verwachting begin volgend jaar een besluit.

De aanpak van de Brugstraat en Munnekeholm is onderdeel van de aanpak van dit westelijke deel van de binnenstad, waar ook de Astraat toe behoort. In totaal gaat het om een investering van € 1.968.000 voor de uitvoering van de plannen Astraat, Brugstraat en Munnekeholm. Een deel van dit bedrag wil het college vrijmaken met het besluit de garage Haddingestraat nog in elk geval 5 jaar als commerciële parkeergarage te laten exploiteren. De extra inkomsten die dit oplevert vloeien zo voor een belangrijk deel rechtstreeks terug naar de directe omgeving in de binnenstad.

De gemeenteraad bespreekt de plannen naar verwachting in januari 2018. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen de werkzaamheden komend voorjaar beginnen. In verband met Koningsdag en een aantal noodzakelijke werkzaamheden aan leidingen en kabels in de maanden februari en maart (dit doen de netwerkbedrijven) zal het werk dan vanaf mei 2018 worden gestart.

Voor meer informatie zie de projectpagina.