Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

02 mei 2024

Oranje plantenbakken worden verwijderd van het Damsterplein (English below)

Op het Damsterplein staan al een aantal jaren oranje plantenbakken met groen. Deze bakken zijn in meer of mindere mate kapot en het groen in de bakken is van slechte kwaliteit of inmiddels dood. In overleg met de omgeving en de beheerders, is daarom afgesproken dat de oranje plantenbakken deze week worden verwijderd.

In februari 2024 zijn er tijdelijk twee grote bankeilanden met groen op het Damsterplein geplaatst. Met deze banken wordt getest hoe het is om op het Damsterplein te zitten. De ervaringen uit de testperiode kunnen nieuwe inzichten geven voor het ontwerp voor de herinrichting van het plein. Ook zorgen deze plantenbakken voor meer levendigheid op het plein en meer groen. De tijdelijke bankeilanden blijven staan tot dat het plein wordt heringericht.

Wil je meer weten over de herinrichting van het Damsterplein? Kijk dan op jouwdamsterplein.groningen.nl.

_________________________________________________________________________________________________

Orange planters are being removed from Damsterplein

There have been orange planters with greenery on Damsterplein for a number of years.These containers are broken to a greater or lesser extent and the greenery in the containers is of poor quality or is now dead. In consultation with the local area and the managers, it has therefore been agreed that the orange planters will be removed this week.

In February 2024, two large bench islands with greenery were temporarily placed on Damsterplein. These benches are used to test what it is like to sit on the Damsterplein. The experiences from the test period can provide new insights for the design for the redesign of the square. These planters also provide more liveliness on the square and more greenery.The temporary bench islands will remain in place until the square is redeveloped.

Would you like to know more about the redesign of Damsterplein? Then take a look at lifecoolsquare.groningen.nl.