Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

26 april 2022

Werkzaamheden Turftorenstraat/ Kromme Elleboog volop in uitvoering en 'Bussen over Oost' zo goed als klaar

Dit voorjaar is begonnen aan de herinrichting van de Turftorenstraat, het Kromme Elleboog-gebied en de Akerkstraat. Vanwege het terrasseizoen is als eerste het brede gedeelte van de Kromme Elleboog aangepakt. Inmiddels is ook het Turftorenpleintje grotendeels gereed. Aansluitend wordt nu gewerkt in de Turftorenstraat vanaf de Hoge der A richting Kromme Elleboog – naar verwachting is dit werk circa eind mei/begin juni klaar. Aansluitend begint de aannemer in de Akerkstraat met de herinrichtingswerkzaamheden. We verwachten dat alles in deze omgeving in augustus 2022 klaar is. Vervolgens zal in het najaar het groen worden aangebracht.

Werk aan ‘Bussen over Oost’ zo goed als klaar
De inrichting van het gebied rondom de nieuwe bushaltes bij de Stadsschouwburg en het Provinciehuis zijn klaar. Alleen de blindegeleidelijnen moeten nog worden aangebracht en er volgen enkele aanpassingen aan de openbare verlichting. Ter hoogte van de Turfsingelbocht aan de binnenstadskant zijn in maart enkele tijdelijke maatregelen getroffen (in de vorm van barriers en tijdelijk fietsparkeren) om het verkeer in veiliger banen te leiden. Na evaluatie hiervan volgen in samenspraak met omwonenden definitieve maatregelen. Ook zullen er maatregelen worden getroffen op de kadestrook, in de praktijk blijkt hier nog veel geparkeerd te worden. Vanaf 17 juli zullen de bussen niet meer over de Grote Markt rijden maar via de Diepenring langs de nieuwe haltes. Via de kadestrook kan het overige verkeer de halterende bussen passeren.