over ruimte voor jou

Aanpak

 • De binnenstad van Groningen is het belangrijkste knooppunt van stedelijk leven in Noord-Nederland.
 • Eerder hadden we al het baanbrekende Verkeerscirculatieplan, toen Binnenstad Beter.
 • Destijds ging het om het weren van de auto en het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Nu staat het beter benutten van die ruimte en de beleving ervan centraal.
 • De komende vijf jaar geven tientallen projecten onder de noemer Binnenstad 050 – ruimte voor jou een forse impuls aan de binnenstad van Groningen.
 • Die binnenstad heeft al 1000 jaar min of meer hetzelfde formaat. Alleen werken, wonen, verblijven en leven er anno 2016 véél meer mensen op diezelfde vierkante kilometer. Het wordt er steeds drukker.
 • Die drukte vraagt om eigentijdse aanpassingen wat betreft inrichting, gebruik en beleving.
 • We gaan de binnenstad voorbereiden op een gezonde toekomst en de schaarse openbare ruimte beter benutten.
 • Met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad die uitnodigt tot verblijf. Voor jong en oud, voor iedereen.

Wat staat centraal?

 • Voetgangers en fietsers krijgen (veel) meer ruimte.
 • Veel straten en pleinen worden heringericht en gezelliger.
 • Daarvoor gaan de bussen op een andere wijze door de binnenstad rijden: langs andere routes en waar nodig met aanvullend alternatief vervoer.
 • Beter fietsparkeren, overlast geparkeerde fietsen aanpakken.
 • Veel aandacht voor aantrekkelijker wonen, werken en winkelen.

De ambitie

 • De binnenstad voorbereiden op de toekomst
 • Beter benutten van de schaarse openbare ruimte
 • Toegankelijker en veiliger stad
 • Kansen voor de kenniseconomie verzilveren
 • Gevarieerder wonen in de binnenstad
 • Een duurzame, gezonde en leefbare binnenstad

Samen met Stad

 • ontwikkeling deelplannen door gemeente en Stadjers samen
 • we maken gebruik van Binnenstadscafé’s als ideeën-platform
 • ook op stadsfestivals als Let’s Gro is de binnenstad een thema